BiH

Trodnevna škola javnih nabavki s praktičnim i individualnim korištenjem sistema e-Nabavke

Autor: Biznis.ba
Trodnevna škola javnih nabavki s praktičnim i individualnim korištenjem sistema e-Nabavke

Trodnevna škola javnih nabavki s praktičnim i individualnim korištenjem sistema e-Nabavke bit će održana u Sarajevu na Ekonomskom fakultetu od 23. do 25. augusta, a u pitanju je škola na kojoj će polaznici moći početi učiti od početka o sistemu javnih nabavki.

Edukacija je organizirana tako da će svi polaznici imati praktičan rad te raditi individualan unos testnih slučajeva direktno na sistemu e-Nabavke korištenjem računara uz primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Škola je namijenjena službenicima za javne nabavke, kao i onima koji u narednom periodu to žele postati.

Kako je kazao Muamer Muftić, direktor Zamm Media Consultinga koji organizira ovu školu, u pitanju je jedinstvena i posebna edukacija gdje će polaznici po prvi put moći učiti od osnovnih stvari, pravljenja plana nabavki do same realizacije postupaka, a budući da su za sve učesnike osigurani računari, svi će moći praktično proći kompletnu obuku.

- Inače uzimamo uvijek najbolje predavače iz ove oblasti, a tu funkciju će na ovoj edukaciji obavljati Admir Ćebić, Dario Kihli, Milica Pranjić i Belma Šećibović - dodao je Muftić.

Kako je naglasio, za kvalitetno vršenje poslova javnih nabavki neophodno je da ih obavlja stručan i obrazovan kadar koji raspolaže znanjem u pogledu zakonske regulative, ali i u pogledu pozitivne prakse iz ove oblasti.

- Samo obrazovan i stručan kadar može uspješno odgovoriti na izazove poslova javnih nabavki i smanjiti potencijalne greške u provođenju ovih postupaka kao i koruptivne pritiske - pojasnio je Muftić.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz prošle godine, sistem javnih nabavki je u potpunosti usklađen sa EU standardima, ali, kako kaže Muftić, to stvara određene druge probleme jer ostatak sistema koji se naslanja na javne nabavke nije u skladu sa EU standardima, tako da konstantno dolazi do problema u funkcioniranju.

- Kao i svi sistemi, sistem javnih nabavki je podložan izmjenama te čim se donese novi zakon ili njegova izmjena, u skladu s tim već treba početi pripremati nove, jer sam proces usvajanja zakona kod nas traje jako dugo tako da ukoliko želimo nešto usvojiti u narednih četiri do pet godina, moramo već danas početi - zaključio je Muftić.

Edukacija će biti organizirana po dijelovima gdje će se prvi dan raditi na kreiranju i objavljivanju Plana nabavki i stavki unutar Plana nabavki, kao i izmjenama i dopunama Plana nabavki te kreiranju i objavljivanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i prelazak u naredne faze postupka.

Polaznici će saznati sve potrebne informacije o zakonodavnom i institucionalnom okviru sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, općim principima javnih nabavki, ugovornim organima, rokovima i uvjetima za početak postupka javne nabavke.

Predavači će posvetiti pažnju i planiranju nabavki i istraživanju tržišta, različitim postupcima javnih nabavki te pregovaračkim postupcima.

Drugi dan edukacije bit će posvećen kreiranju i objavljivanju postupka direktnog sporazuma putem sistema e-Nabavke, prihvatanju ponude i objavi izvještaja o provedenom postupku te kreiranju i objavljivanju poziva za nabavku usluga iz Aneksa II, te unosu dodjele za jednog ili više ponuđača i objavljivanju godišnjeg obavještenja.

Bit će govora i o tenderskoj dokumentaciji, kvalifikaciji kandidata/ponuđača, kriterijima za dodjelu ugovora i ocjeni ponuda, tehničkim specifikacijama te ishod odnosno prestanku postupka javne nabavke.

Trećeg dana edukacije polaznici će biti upoznati s obavještavanjima ponuđača o izjavljenoj žalbi u postupku putem sistema e-Nabavke, označavanju statusa ponuda u sistemu e-Nabavke te unos osnovnih elemenata ugovora u sistemu e-Nabavke.

Dio edukacije bit će posvećen i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, definicijama i izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama, internom pravilniku te obaveznim prethodnim provjerama tržišta i podjeli na lotove, te postupcima pravne zaštite.

Biznis.ba