BiH

Tržište u BiH liberalizovano prije tri godine, kupci i dalje struju kupuju od tri elektroprivrede

Autor: Biznis.ba
Tržište u BiH liberalizovano prije tri godine, kupci i dalje struju kupuju od tri elektroprivrede
Krajnji kupci su 2015. godine stekli pravo na slobodan izbor snabdjevača, što znači da sve kategorije krajnjih kupaca električne energije u BiH, pa i domaćinstava, imaju mogućnost slobodnog izbora snabdjevača. Pored tri elektroprivrede u BiH, registrirane su još 23 kompanije koje imaju licencu za snabdijevanje.

U Elektroprivredi BiH su zaključili da je odziv kupaca spram otvorenog tržišta prethodnih godina bio i više nego skroman, zbog čega procjenjuju da su za kategoriju domaćinstva regulirane tarife i dalje relativno niske te da za tržišne snabdjevače ne ostavljaju prostora za formiranje nižih tarifa koje bi omogućile profit.

Obrazložili su da je 2016. godine došlo do evidentnijeg prelaska dijela krajnjih kupaca kod drugih snabdjevača, ali se većina njih u drugom polugodištu 2017. ponovo vratila pod okrilje EPBiH, prvenstveno zbog cijena.

Niske cijene, nema konkurencije

Amer Jerlagić, bivši direktor Elekroprivrede BiH, objašnjava za Klix.ba da, kad je tržište električne energije apsolutno oslođeno, nije stavljeno ograničenje ni na domaćinstva, odnosno na takozvanu ostalu potrošnju, ali da snabdjevači, praktično, ne mogu biti konkurentni na tržištu.

"Procjene snabdjevača su, vjerovatno, da je riječ o puno kupaca s niskim maržama i da su cijene električne energije, koje trenutno nude elektroprivrede u većinskom državnom vlasništvu, toliko niske da nije bilo uslova za bolju cijenu koju će ponuditi snabdjevači. S te strane se nije išlo u nuđenje električne energije domaćinstvima", kazao nam je Jerlagić.

Istakao je da su trenutne cijene u Bosni i Hercegovini najniže u Evropi, a da eventualno samo Srbija može imati niže cijene električne energije za domaćinstva.

Osigurani uslovi za povećanje cijena

Jerlagić je kazao da je gotovo nemoguće imati niže cijene od onih koje danas imamo u Bosni i Hercegovini. No, u poređenju cijena električne energije u Bosni i Hercegovini i zemljama Evopske unije, može se reći da su bh. cijene niske, ako se pri tome ne uzme u obzir životni standard i kupovna moć građana.

Preduslovi za povećanje cijena električne energije su osigurani. Nakon što je omogućeno slobodno tržište električne energije, predstavnici međunarodne zajednice zagovaraju model koji se primjenjuje u Evropskoj uniji, gdje su prosječne cijene električne energije za 50 posto niže za potrošače koji ne spadaju u domaćinstva od cijena za domaćinstva.

Po toj logici bh. kompanije plaćaju cijene električne energije za domaćinstva, što je prema mišljenju predstavnika međunarodne zajednice neprihvatljivo. Ipak, Jerlagić smatra da do povećanja cijene električne energije neće doći u ovoj godini.

"Elektroprivrede su tražile da na neki način balansiraju troškove koje imaju. Međutim, regulatori im nisu odobrili te zahtjeve. Tako da, kako vidimo, povećanja cijene električne energije neće biti. Barem ne u ovoj izbornogjgodini. To je sigurno", kategoričan je Amer Jerlagić.

No, uslovi za povećanje cijena su osigurani, a pritisci međunarodne zajednice su očigledni.

Biznis.ba / Klix.ba