BiH

U BiH nastavljen gospodarski rast po umjerenim stopama od oko tri posto godišnje

Autor: Biznis.ba
U BiH nastavljen gospodarski rast po umjerenim stopama od oko tri posto godišnje

U Bosni i Hercegovini je nastavljen gospodarski rast po umjerenim stopama od oko tri posto godišnje, koje nisu dovoljne za bržu razvojnu konvergenciju, s obzirom na to da BiH dostiže tek 31 posto prosječne razine razvoja EU, istaknuto je danas tokom prezentacije o ključnim makroekonomskim neravnotežama u BiH, u okviru Međunarodne istraživačke konferencije „Makroekonomske neravnoteže i konveregcija sa EU“, koju je u Sarajevu u saradnji sa USAID-om organizovala Centralna banka BiH.

Rast se ostvaruje uz makroekonomske neravnoteže koje su izražene u odnosima s inozemstvom, na tržištu rada i uz dugoročno nepovoljnu strukturu investicija.

Visoka stopa strukturne nezaposlenosti, negativna demografska kretanja i niske stope sudjelovanja radne snage ograničavaju potencijalni rast gospodarstva u dugom roku, a učinak rada na potencijalni rast smanjivat će se zbog starenja stanovništva i iseljavanja.

Deficit tekućeg računa platne bilance BiH i neto stanje međunarodnih ulaganja izlaze izvan okvira koji su indikatorima makroekonomskih neravnoteža u EU određeni kao održivi.

- Ovo samo po sebi ne predstavlja ozbiljnu neravnotežu, jer je karakteristično za zemlje u razvoju, te je potrebno uzeti u obzir način finansiranja deficita – rečeno je, između ostalog, na konferenciji.

Naglašeno je da u BiH privatni sektor nije prekomjerno zadužen i nema indikatora unutarnjih neravnoteža koji bi ukazivali na prekomjernu domaću potražnju.

( FENA)