BiH

U FBiH u augustu 111,5 hiljada turista, ostvarene 284,2 hiljade noćenja

Autor: Biznis.ba
U FBiH u augustu 111,5 hiljada turista, ostvarene 284,2 hiljade noćenja

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciju BiH u augustu ove godine iznosio je 111.585 što je za 158,4 posto više u odnosu na august 2020. godine, a u odnosu na juli 2021. godine veći je za 11,5 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 32,1 posto, a stranih turista 67,9 posto.

Ukupan broj noćenja turista u augustu 2021. godine iznosio je 284.272 što je za 118,7 posto više u odnosu na august 2020. godine, a u odnosu na juli 2021. godine veći je za 11,8 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja bilo je 30,4 posto, a stranih turista 69,6 posto.

Veliki porast broja turista i broja noćenja u augustu 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine je direktna posljedica pandemije Covid-19, jer su u istom periodu prošle godine objekti za smještaj gostiju bili uglavnom zatvoreni.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u augustu ove godine je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,8 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,2 posto), Saudijske Arabije (11,8 posto), Njemačke (7,1 posto), Kuvajta (6,5 posto) i Hrvatske (5,8 posto) što je ukupno 47,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 52,6 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u augustu 2021. godine u FBiH iznosio je 27.945 što je za 19,4 posto više u odnosu na august 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u augustu iznosila je 36,8 posto.

U drugom bh. entitetu Republici Srpskoj u augustu je boravilo 36.930 turista, što je u odnosu na juli 2021. godine više za 18,9 posto, a ostvareno je 92.009 noćenja turista, što je u odnosu na juli 2021. godine više za 15,3 posto.

U augustu ove godine u tom bh. entitetu turistima je na raspolaganju bilo 11.177 stalnih ležaja.

Biznis.ba / FENA