BiH

U FBiH u decembru smanjen industrijski promet

Autor: Biznis.ba
U FBiH u decembru smanjen industrijski promet

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine
u decembru 2019. godine u odnosu na novembar iste godine, manji je za 0,9 posto.

U istom razdoblju, na domaćem tržištu zabilježen je rast od 2,7 posto, a na stranom tržištu zabilježen je pad od 3,7 posto.

U decembru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine, industrijski promet u Federaciji Bosne i Hercegovine,kalendarski prilagođen, manji je za 6,7 posto. Na domaćem tržištu zabilježen
je rast za 5,3 posto i na stranom tržištu pad za 16,6 posto.

U decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 2,1 posto i energija za 1,1 posto. Kapitalni proizvodi manji su za 4,8 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 2,1 postoi netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,4 posto.

U decembru 2019. u odnosu na isti mjesec godinu ranije, trajni proizvodi za široku potrošnju veći su

za 9,5 posto. Kapitalni proizvodi manji su za 13,4 posto, intermedijarni proizvodi za 10,1, energija za 6,6 i netrajni proizvodi za široku potrošnju za 3,4 posto, pokazuju novi podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Biznis.ba / FENA