BiH

U FBiH u pripremi novo zakonodavstvo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Autor: Biznis.ba
U FBiH u pripremi novo zakonodavstvo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Adnan Delić

U Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u toku je proces pribavljanja mišljenja o prednacrtu tog akta.

Prema saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prednacrtom je predviđeno stimuliranje zapošljavanja osoba s invaliditetom na slobodnom tržištu rada.

- Sadašnji Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom donesen je prije 13 godine, odnosno 2010. godine, što je u to vrijeme bilo novina u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Kroz trinaest godina primjene ovog zakona pokazalo se da postoji potreba za dodatnim unaprjeđivanjem ove oblasti, odnosno potreba da određenim izmjenama i dopunama, na osnovu kojih bi se postigla primjena navedenog zakona u njegovom punom kapacitetu - navelo je Ministarstvo u saopćenju.

Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, odnosno Planom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2023., predviđena je izrada zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je bilo osnov za imenovanje Radne grupe za izradu teksta, koju su činili predstavnici navedenog ministarstva, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavnici organizacija lica sa invaliditetom (Savez ratnih vojnih invalida Federacije BiH, Savez slijepih Herceg-Bosne, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Informativni centar za osobe sa invaliditetom LOTOS Tuzla, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko-dobojskog kantona), predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, te predstavnici akademske zajednice sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Tehničku podršku i pomoć u djelovanju Radne grupe pružali su predstavnici organizacije „People in need“ i Saveza „Sumero“.

Izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćene su oblasti koje se tiču uvjeta zapošljavanja osoba sa invaliditetom s ciljem stimuliranja njihovog zapošljavanja pod općim uvjetima, uvjeti i postupci za priznavanje statusa privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, kontrola naplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uvjeti za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, nadzor nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom te druga pitanja od značaja sa poboljšanje uvjeta za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

- Naš osnovni cilj kod izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je stvoriti uvjete za povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom pod općim uslovima i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti, što je jedno od naših osnovnih opredjeljenja i smjer koji smo zauzeli kad je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje na slobodno tržište rada. Dakle, zakonom je predviđeno dodatno stimuliranje poslodavaca koji se odluče zapošljavati osobe sa invaliditetom - izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Zakonom se nastoji urediti ova oblast i doprinijeti kvalitetnijem upravljanju sredstvima namijenjenim za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potaknuti stvarna inkluzija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada, dok je osnivanje zaštitnih radionica i njihovo postojanje predviđeno kao model zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti da budu učesnici slobodnog tržišta rada.

Zakon je u formi Prednacrta upućen na mišljenja, nakon čega će biti u proceduri Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.