BiH

U Goraždu organizovan prvi sajam zapošljavanja

Autor: Biznis.ba
U Goraždu organizovan prvi sajam zapošljavanja
"Sajam je i organiziran kako bi se uspostavio direktan kontakt nezaposlenih osoba i poslodavaca koji na ovaj način imaju priliku za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Cilj je povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba, a time i šansi za njihovo zaposlenje", ističe Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.

Sajam se održava u okviru projekta "Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja", koji je odobrila Međunarodna organizacija rada ILO, u cilju smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje od strane privrednih subjekata koji egzistiraju na području BPK Goražde

Na sajmu je organizirano i predavanje iz oblasti IT sektora o temi "Life Changing Moment", edukativne radionice s akcentom na unificiranje aplikacija za posao. Nezaposlenima je obezbjeđena podrška pri izradi CV-a, a imali su priliku čuti i o pozitivnim primjerima zapošljavanja u sektoru IT tehnologije.

Organizatoru sajma podršku su dali i gradska uprava Goražde, Udruženje "Aldi", Služba za zapošljavanje, Srednja stručna škola "Džemal Bijedić", kantonalno udruženje poslodavaca te privredna društva "Bekto Precisa" i "Emka Bosnia".

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je među 19 uspostavljenih u projektu "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" koji Evropska unija finansira sa četiri miliona eura, a završava se 2019.godine.

Biznis.ba / Klix.ba