BiH

U Goraždu se radi projekat nalazišta vode na lokalitetu Hranjen

Autor: Biznis.ba
U Goraždu se radi projekat nalazišta vode na lokalitetu Hranjen

Sve je izvjesnije vodosnabdijevanje Goražda sa lokaliteta Hranjen, tvrde u Vladi BPK Goražde.

Premijer kantona Edin Ćulov tokom posjete gradilištu tunela na trasi buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, sa eminentnim stručnjacima, sagledao je stanje i mogućnosti iskorištavanja vode sa ovog lokaliteta.

Definirana su nalazišta, a u toku je izrada idejnog projekta koji će uz neophodnu dokumentaciju pokazati mogućnosti, a u konačnici i ekonomsku opravdanost. U najkraćem, za sada je poznato, kako tvrdi premijer, da vode koja je kvalitetom besprijekorna i u najsušnijem periodu ima dovoljno za potrebe vodosnabdjevanja grada.

“Ogromna je to voda, pretpostavlja se da je Čemernica. Tunel nažalost ide negdje u dužini od 1.200 metara preko tog vodotoka. Ispod samog tunela se nalaze ogromne kaverne pune vode, ronioci su dolazili i dubina jedne je 28 metara. Mi nećemo koristiti vodu koja se nalazi u kavernama, nego svu vodu koja se nalazi u tunelu iznad asfaltne trake”, pojašnjava Ćulov.

Najavljene analize, istraživanja i razgovori ponudit će puno više odgovora o kakvom resursu se zapravo radi, potrebama za realizaciju izrade cjevovoda i mogućnostima snabdijevanja Goražda pitkom vodom iz tunela Hranjen.

“Sve je izvjesnije da će ta voda doći sa dolaskom tunela, mi smo intenzivirali radove, oni će u januaru biti intenzivirani sa novim tenderom od 123 miliona i od tada će se početi kopati iz pravca Hrenovice, sada se samo kopa od pravca Goražda, a iskopano je oko 2.100 metara sa južne strane, ne kopa se sa sjeverne strane od kada je nađena voda. Gore je ukupno iskopano 817 metara i urađene su završne obloge, ima još dvije sedmice maksimalno da se urade kompletni građevinski radovi na sjevernoj strani tunela”, rekao je Ćulov.

Pojasnio je i kako će se nakon projektnog zadatka preći na glavni projekat.

“Nakon toga, kada počne implementacija novog tendera počet će probijanje tunela sa obje strane. S tim u vezi mi kad dobijemo projektni zadatak za hidrološke podloge kao i projektni zadatak za ekonomsku opravdanost dovođenja vode odnosno idejno rješenje vodozahvata tunela i oko tunela, preći ćemo na glavni projekt, a on je puno ozbiljniji i trebat će nam više novca, međutim njime će se dve definisati. Aplicirali smo kod Fonda za okoliš na osnovu nalazišta koje imamo sa oko 100.000 maraka, nadam se da će biti dovoljno”, kaže Ćulov.

Prema preliminarnim rezultatima vodovod iz tunela do Goražda je investicija za koju će trebati osigurati oko 3 miliona maraka, idejno rješenje bi trebalo biti spremno za desetak dana, a nakon toga vlada će razmotriti procedure oko objave tendera za glavni projekat.

(Biznis.ba)