BiH

U oktobru u FBiH 104, 7 hiljada turista, u RS-u 32,9 hiljada

Autor: Biznis.ba
U oktobru u FBiH 104, 7 hiljada turista, u RS-u 32,9 hiljada
U Federaciji BiH u oktobru ove godine registrirano je 104.777 turista što je za 14,3 posto više u odnosu na oktobar 2017. godine, a u odnosu na septembar 2018. godine manje je za 11,4 posto. Učešće domaćih turista bilo je 18 posto, a stranih turista 82 posto.

U oktobru 2018. godine u FBiH ostvareno je 183.188 noćenja turista što je za 12,4 posto više u odnosu na na oktobar 2017. godine, dok je u odnosu na septembar 2018. godine manje za 18,6 posto. Učešće domaćih turista u ostvarenom broju noćenja bilo je 16,6 posto, a stranih turista 83,4 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,3 posto, podaci u Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz: Njemačke (11,4 posto), Hrvatske (9,5 posto), NR Kine (8,1 posto), Italije (5,8 posto),i Slovenije (5,4 posto) što je ukupno 40,2 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,8 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2018. godine u FBiH iznosio je 30.136 što je za 4,3 posto više u odnosu na oktobar prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 22,6 posto.

Prema podacima entitetskog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj u oktobru 2018. godine registrirano je 32.995 turista (16.088 domaćih i 16.907 stranih) , što je u odnosu na septembar ove godine manje za 10,5 posto i 81. 984 noćenja turista što je u odnosu na septembar ove godine manje za 4,4 posto.

Broj dolazaka turista u oktobru 2018.godine u RS-u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 6,7 posto, a broj noćenja za  10,5 posto.

Od ukupno 16.907 stranih turista u oktobru, najviše turista u RS bilo je iz: Srbije (4.340), Hrvatske (2.637), Slovenije (2.064), Njemačke (667), Južne Koreje (582), Austrije (567) itd.

U oktobru 2018. godine RS je raspolagala sa 10.555 stalnih ležajeva.

Biznis.ba / FENA