BiH

U PKFBiH održano predavanje 'Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte'

Autor: Biznis.ba
U PKFBiH održano predavanje 'Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte'

Privredna komora FBiH i Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, organizirali su danas u Sarajevu predavanje "Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte" koje je održala stručna savjetnica za inspekcijski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH Nedžmija Kukričar.

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ, kao i sa obavezama koje trebaju ispuniti u skladu sa ovim propisom da bi nesmetano poslovali u EU.

Svrha Uredbe je ujednačavanje postojećih zakonskih okvira u jedan kompletan set pravila na nivou cijele Europske unije koja je stupila na snagu 25. maja 2018.

GDPR se primjenjuje na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti firmi sa sjedištem u EU (bez obzira da li se obrada vrši u EU ili ne), ali i na obradu ličnih podataka vezanu za nuđenje roba ili usluga građanima EU, čak i kada subjekti nemaju sjedište u EU.

Veliki odziv predstavnika institucija i kompanija na predavanje dokaz je njihove zainteresovanosti i opredijeljenosti da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa važećim zakonskim propisima, saopćeno je iz PKFBiH.

Biznis.ba / FENA