BiH

U RS zabranjen uvoz mandarina iz Turske

Autor: Biznis.ba
U RS zabranjen uvoz mandarina iz Turske
Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz 5.400 kilograma mandarina porijeklom iz Turske zbog povećanog sadržaja pesticida.

Zabrana je uslijedila nakon redovnog pregleda pošiljke hrane biljnog porijekla pri uvozu, a riječ je o uvozniku sa sjedištem u Federaciji BiH (FBiH), saopšteno je iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Nadležni inspektor obavio je uzorkovanje za laboratorijsku analizu u Institutu za vode u Bijeljini radi ispitivanja ostataka pesticida.

Na osnovu izvještaja o laboratorijskoj analizi utvrđeno je prisustvo pesticida "fenvalerat" iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.

Iz Uprave ističu da je uvoznik zatražio superanalizu koja je obavljena u "SP Laboratoriji" u Bečeju, kojom je potvrđeno povećano prisustvo ostatka pomenutog pesticida, na osnovu čega je naređeno vraćanje sporne pošiljke ili uništavanje pod nadzorom nadležnog federalnog inspektora.

Biznis.ba