pod organizacijom Meg2

U Sarajevu konferencija o razvoju sektora vodnih usluga u BiH

Autor: Biznis.ba

Konferencija posvećena razvoju sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini održava se u Sarajevu. Na konferenciji, na kojoj se govori o trenutnom stanju u sektoru vodnih usluga u BiH, učestvuju predstavnici resornih ministarstava, međunarodnih i domaćih organizacija, sektorskih udruženja, javnih vodovodnih preduzeća, lokalnih vlasti i drugi relevantnh akteri.

Razgovara se o postojećim intervencijama u sektoru vodnih usluga u BiH, te o legislativnom razvoju sektora vodnih usluga, kao i o programu poboljšanja finansijskog i operativnog učinka vodovodnih poduzeća u BiH.

Konferenciju je organizirao Projekt općinskog okolišnog razvoja (MEG2), kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija u BiH, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, prenosi Fena.

Projekt menadžer MEG2 projekta uime UNDP-a u BiH Goran Štefatić je izjavio novinarima da UNDP implementira ovaj projekt, koji trenutno rade sa 30 jedinica lokalne samouprave širom BiH.

Naveo je da imaju četiri donatora koji ih od 2021. godine prate u drugoj fazi, za koju je planirano da se završi krajem 2025. godine.

- Naši korisnici će danas predstaviti šta su oni uspjeli uraditi u proteklom periodu, od početka druge faze. Pokušat ćemo da vidimo šta je to što se još treba uraditi kako bi se sektor poboljšao - da li je to zakonsko okruženje, da li je to podrška institucija vlasti, da li je to neki glas koji mi pokušavamo da uputimo ispred vodovoda kako bi se neke stvari zakonski riješile i njima omogućilo da se finansijski što više odvoje od jedinica lokane samouprave, od svojih vlasnika, kako bi postali plodno tlo za buduće investicije koje su u ovom sektoru predviđene u iznosu od pet do deset milijardi eura u narednom periodu - kazao je Štefatić.