BiH

U TK izmireni poljoprivredni poticaji za 2018.

Autor: Biznis.ba
U TK izmireni poljoprivredni poticaji za 2018.

Poljoprivrednicima u Tuzlanskom kantonu isplaćeni su poticaji za 2018. koji su iznosili 3,8 miliona KM.

Podsjećanja radi, u februaru prošle godine poljoprivrednicima u TK isplaćeni su poticaji za 2017.

Ministar finansija TK Miralem Nuhanović rekao je da im je cilj bio pomoći poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu, posebno zbog problema s isplatom poticaja s nivoa Federacije.

- U budžetu za 2019. predloženo je da poljoprivrednicima bude isplaćeno četiri miliona KM poticaja i nadamo se da će budžet biti usvojen do 1. aprila - dodao je Nuhanović.

Povećana su davanja za druge namjene pa je izmjenama Zakona o državnoj službi koje je inicirala Skupština TK došlo do usalašavanja ovog zakona sa onim na federalnom nivou.

Nuhanović je naveo da će po tom zakonu sve porodilje zaposlene kod budžetskih korisnika, koje su na trudničkom bolovanju, dobijati punu platu, a ne kao dosad samo 90 posto.

Po riječima ministra Nuhanovića, ranije je došlo do sličnog usaglašavanja za policijske službenike, a sada i za ostale budžetske korisnike.

Primjena izmijenjenih zakonskih odredbi u korist porodilja vrijedi od 1. januara ove godine, ali nakon usvajanja budžeta.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKohxwp0_Jo

Biznis.ba / FENA