BiH

U Tuzlanskom kantonu nezadovoljni Nacrtom zakona o ugostiteljstvu FBiH

Autor: Biznis.ba
U Tuzlanskom kantonu nezadovoljni Nacrtom zakona o ugostiteljstvu FBiH

Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine dva doma Federalnog parlamenta usvojila su u aprilu 2018. i septembru 2019. godine. U toku je javna rasprava u koju su se uključila nadležna ministarstva, lokalne zajednice, organizacije i privredni subjekti koji su direktno ili indirektno povezani sa sektorom ugostiteljstva.

Predlagač, Federalno ministarstvo okoliša i turizma navodi da su se pri njegovoj izradi oslanjali na pozitivnu evropsku praksu.

- Kada je Federalno ministarstvo okoliša i turizma analiziralo važeći zakon uočilo se da ima nekih nedostataka, koji bi se trebali prilagoditi prije svega ugostiteljima i privrednicima. Prišlo se izradi novog zakona iz razloga što je potrebno harmonizirati propise na području BiH tako da smo trebali da uskladimo naš zakon sa zakonom RS-a, ali i da se prilagodimo direktivama Evropske unije, kao što je jedna uredba o sigurnosti hrane i o prometu usluga - izjavila je Farida Cikotić, pomoćnik za turizam i ugostiteljstvo u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH.

U Ministarstvu za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni predloženim Nacrtom. Napominju da su tekst prednacrta dobili još 2016. godine kada su proslijedili svoje prijedloge i sugestije. U Nacrtu se vidi da oni nisu uvaženi. To se ne odnosi samo na Tuzlanski, već i na druge kantone koji su dostavili svoje prijedloge, navode iz kantonalnog ministarstva.

- Nadležnosti nisu dovoljno jasno izdefinisane, ponovo nam se javlja problem iznajmljivača - fizičkih lica, gdje nije tačno definisano šta to podrazumijeva. Već u drugom članu imamo da se kaže da iznajmljivač – fizičko lice treba da pribavi rješenje o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, znači odobrenje za rad. U zakonu iz 2009. imali smo tumačenje da je dovoljno samo da pribavi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, znači ne odobrenje za rad. On se samo prijavljuje Poreskoj upravi gdje plaća određeni paušal na broj kreveta - ističe Dželmina Huremović, pomoćnik za trgovinu i turizam u Ministarstvu za trgovinu, turizam i saobraćaj TK.

Hasan Sejdinović, stručni saradnik za turizam u Ministarstvu za trgovinu, turizam i saobraćaj TK, dodaje da su stavovi tog ministarstva, ali i većine lokalnih zajednica s područja TK je da se ovaj Nacrt povuče iz parlamentarne procedure i da Federalno ministarstvo formira radno tijelo koje će sačinjavati ljudi iz kantonalnih resornih ministarstava, lokalnih zajednica, inspekcijskih službi...

- Mislimo da imamo kvalitetan kadar da napravimo zakon koji će riješiti problem ugostiteljske djelatnosti u FBiH - kazao je.

Poslije Tuzlanskog, predviđeno je slične stručne skupove održati u još dva kantona. Nakon toga slijedi sublimacija postojećeg Nacrta zakona, kao i svih primjedbi i prijedloga iznesenih u toku javne rasprave, navodi predlagač. Biće to osnov za stvaranje kvalitetnog prijedloga Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Herecgovine.

Biznis.ba / FENA