U prva tri mjeseca

UIO BiH prikupila 2 milijarde i 630 miliona KM prihoda

Autor: Biznis.ba
UIO BiH prikupila 2 milijarde i 630 miliona KM prihoda
Foto: Ilustracija

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2024. godine iznosili su dvije milijarde i 630 miliona KM i veći su za 8,29 odsto ili za 201 milion KM, u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili dvije milijardu i 429 miliona KM.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) navode da su u prva tri mjeseca 2024. godine privredi vratili 523 miliona KM po osnovu povrata PDV-a.

"Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su dvije milijarde i 107 miliona KM i veći su za 240 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2023. godine. Samo u martu 2024. godine prikupljeno je 873 miliona KM indirektnih poreza što je za 15 miliona KM više u odnosu na mart 2023. godine", kazali su iz UIO BiH.

Dodali su da je za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2024. godine raspoređen iznos od 250 miliona KM.

"Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je FBiH raspoređen iznos od milijarde i 139 miliona KM, RS iznos od 638 miliona KM i Brčko distriktu iznos od 64 miliona KM. Tako se navodi ukupan iznos raspoređenih sredstava RS, FBiH i Brčko Distriktu. RS je ove godine doznačeno 500 miliona KM, a prošle 422 miliona KM", navode iz UIO BiH.

Pripadajući spoljni dug za prvi kvartal je prošle godine u RS iznosio 105 miliona KM, a ove je 103. Federaciji BiH je doznačeno 859 miliona KM, a prošle godine 744 miliona KM. Pripadajući spoljni dug za prvi kvartal je prošle godine bio 230 miliona KM, a ove 227.

Brčkom je ove godine doznačeno 57 miliona KM, a prošle 51.

Pripadajući spoljni dug je za prvo tromjesečje prošle godine iznosio četiri miliona KM, a ove godine iznosi pet miliona KM.

"Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), FBiH je dobila dodatnih 53 miliona KM, RS 35 miliona KM i Distrikt Brčko 2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM", kazali su iz UIO BiH.