BiH

UIO zabilježila najveći mjesečni iznos prihoda od osnivanja

Autor: Biznis.ba
UIO zabilježila najveći mjesečni iznos prihoda od osnivanja

Uprava za indirektno oporezivanje bilježi nove rekordne prihode od indirektnih poreza, pa je tako u mjesecu avgustu 2023. godine prikupljen najveći mjesečni iznos prihoda od uspostave institucije, čak 979 miliona KM.

Kumulativno, prihodi od indirektnih poreza u osam mjeseci 2023. godine iznosili su 6 milijardi i 931 milion KM i veći su za 495 miliona KM ili 7,69 % u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 6 milijardi i 436 miliona KM.

UIO je u periodu januar-avgust 2023. godine privredi vratila 1 milijardu i 454 miliona KM povrata PDV-a, tako da su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-avgust 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 477 miliona KM i veći su za 407 milion KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U PERIODU JANUAR-AVGUST 2023. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-avgust 2023. godine raspoređen je iznos od 679 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 982 miliona KM, Republika Srpska 1 milijardu i 614 miliona KM i Brčko distrkt 165 miliona KM

(Biznis.ba)