BiH

Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto

Autor: Biznis.ba
Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto

Proračun Federacije BiH je u prvom polugodištu ove godine ostvario ukupne ostvarene prihode, primitke i financiranja od 1.041,9 milijuna KM, što je 35 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu, kaže se u izvješću kojeg je usvojila Federalna vlada.

Od tog iznosa porezni su prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni sa 807,4 milijuna KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) sa 136,8 milijuna KM, te primici od financiranja sa 97,2 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za dva posto ili za 18 milijuna KM. Na strani prihoda zabilježen je značajan porast u odnosu na 2017. godinu (devet posto ili 80,4 milijuna KM), dok je na strani financiranja pad od 62,5 milijuna KM (39 posto), priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 807,4 milijuna KM, što je 49 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

Promatrano analitički, najveće sudjelovanje u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih financijskih organizacija, koji su ostvareni u iznosu od 16,8 milijuna KM, porez po odbitku 8,5 milijuna KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 6,5 milijuna KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i osoba 3,7 milijuna KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti pošte i telekomunikacija 2,6 milijuna KM, te ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2,6 milijuna KM. Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni su u iznosu od 136,8 milijuna KM.

Po osnovu financiranja Proračuna Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačeno je 97,2 milijuna KM, što se odnosi na zaduženje od MMF­a.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvo polugodište 2018. godine iznose 994,5 milijuna KM. Na gotovinskoj osnovi iznose 922,7 milijuna KM, što je 93 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Također, sve obaveze prenesene iz prethodne godine, od oko 133,2 milijuna KM, plaćene su još u prvom kvartalu.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2017. godine, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od tri posto, ili za 31,3 milijuna KM. Porast je, najvećim dijelom, nastao na poziciji transfera drugim razinama vlasti (izdvajanja sredstava za pomoć kantonima i općinama 17,7 milijuna KM, te za deset milijuna KM veća izdvajanja u okviru transfera za MIO).

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 460,7 milijuna KM, što je 45 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i odnose se, najvećim dijelom, na redovite mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 130,7 milijuna KM, za civilne žrtve rata 12,7 milijuna KM, za vojne invalidnine 138,8 milijuna KM, za dobitnike ratnih odličja 7,7 milijuna KM i za civilne invalide 69,8 milijuna KM.

U okviru transfera za MIO, devet milijuna KM isplaćeno je na ime duga prema Federalnom zavodu.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,8 milijuna KM. Od toga se 12,8 milijuna KM odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (10,8 milijuna KM kao redoviti transfer, 1,2 milijuna KM za pokriće gubitka iz 2013. godine, te 0,8 milijuna KM za sufinanciranje vakcina za raseljene osobe). Za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH izdvojena su tri milijuna KM.

Na ime transfera drugim razinama vlasti (kantoni i općine) odobren je iznos od 18 milijuna KM, od čega je utrošeno 17,7 milijuna KM, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba / FENA