VMBiH

Usvojen Finansijski okvir za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u BiH

Autor: Biznis.ba
Usvojen Finansijski okvir za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u BiH
Foto: Fena

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Financijski okvir za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja (COR) u Bosni i Hercegovini.

Zadužena je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH da, u saradnji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, i Razvojnim fondom Ujedinjenih naroda koordinira aktivnosti s ciljem realizacije instrumenata iz Okvira za financiranje COR-a u BiH, te da o tome informira Vijeće ministara BiH.

Financijski okvir za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini je zajednički dokument institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u svrhu implementacije Okvira COR-a u Bosni i Hercegovini.

Svrha Financijskog okvira za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini jest da institucijama na svim razinama vlasti u zemlji ponudi usuglašeni set ključnih politika i financijskih rješenja i instrumenata, čijom provedbom bi se značajno ubrzao napredak u ostvarivanju Agende 2030, odnosno održivog socioekonomskog razvoja zemlje, prenosi Fena.

U tom smislu, ovaj dokument predstavlja dugoročnu platformu za institucije na svim razinama vlasti za razmatranje i operacionalizaciju predloženih ključnih politika, finansijskih rješenja i instrumenata za ubrzanje ostvarenja COR-a, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.