BiH

Uzalud smo izdvajali milione KM za Aluminij, dugovi su samo narasli

Autor: Biznis.ba
Uzalud smo izdvajali milione KM za Aluminij, dugovi su samo narasli
Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu „Alumunij“ d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 185. sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu „Alumunij“ d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina u kojoj se kaže:

Federalna vlada je sa svojim udjelom kapitala od 44 posto u privrednom društvu Aluminij d.d Mostar,  vodila niz aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na iznalaženje načina za reporgramiranje dugova nastalih usljed rasta cijene električne energije i sirovina na tržištu, te problemima u kašnjenju uplate redovitih poreznih obveza Društva kao i aktivno sudjelovala u pronalaženju optimalnog poslovnog modela zajedno sa zainteresiranim poslovnim partnerima.

Tijekom 2018. godine Vlada FBiH je osobito intenzivirala aktivnosti usključujući sljedeće:

- Odobrila sredstva u iznosu od 2,1 mil KM za uplatu doprinosa za 884 radnika za posljednji kvartal 2017. godine;

- Dala suglasnost za reprogram duga Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB u iznosu od 207 miliona KM;

- Izdvojila sredstva u iznosu od 1,1 mil KM za provođenje revizije poslovanja u funkciji restrukturiranja ili privatizacije;

- Donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Aluminij d.d. Mostar čime je na izvjestan način ponovno odobrila reprogram dugovanja evidentiranih do 30.9.2013.godine;

- Dala saglasnost privrednim društvima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar, da svako u okviru svojih nadležnosti, poduzme aktivnosti na rješavanju snabdijevanja električnom energijom privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja 60 plus 60 dana.

Iz svega navedenog, vidljivo je da je u proteklom periodu Vlada Federacije BiH aktivno radila na pronalasku rješenja za nastale probleme u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar.

Bitno je istaći da je na dan 31.12.2014. dug privrednog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iznosio je 128,2 milijuna KM, te da zaključno s 30.6.2019. taj dug iznosi 293 milijuna KM. Ovo ukazuje da je dug privrednog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar rastao za oko 30 milijuna KM godišnje. Unatoč tome, Vlada Federacije BiH je u periodu 2015.-2018. usvajala izvještaje JP Elektroprivrede HZ HB svjesna da bilo kakva druga odluka može imati nesagledive posljedice za oba privredna društva, a prvenstveno za Aluminij d.d. Mostar.

U prethodnom periodu Vlada FBIH je u suradnji sa Upravom Aluminija d.d. Mostar obavila niz razgovora sa zainteresiranim investitorima. Međutim, problem cijene električne energije i dalje ostaje gorući za Aluminij d.d. Mostar a s čim su upoznati i potencijalni investitori. Cijena električne energije se formira na tržištu električne energije i Vlada FBiH nema načina niti mehanizma da na bilo koji način utječe na nju. Ona je strogo dirigirana ponudom i potražnjom kao i utjecajem velikih proizvodača na tržištu.

Kao prioritet prilikom donošenja pojedinačnih zaključaka i odluka, Vlada Federacije BiH se primarno vodila brigom za oko 900 radnih mjesta koja bi bila izravno ugrožena u slučaju najgoreg scenarija tj. gašenja proizvodnih ćelija društva Aluminij d.d. Mostar.

Ovakav stav je jasno iznesen svim zainteresiranim investitorima bez mogućnosti pregovora na temu radnih mjesta.

Ovim putem Vlada FBiH želi iskazati jasno opredijeljenje da je svako radno mjesto bitno i da je to primarni preduvjet koji se stavlja pred zainteresirane potencijalne investitore.

Aluminij d.d. Mostar kao značajan gospodarski subjekt traži zajedničku aktivnost svih vlasnika i uposlenika kako bi ovaj težak period bio premošten i uspješno završen proces restrukturiranja Aluminija d.d. Mostar, kaže se u saopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba