na sjednici

Vijeće Ministara usvojilo izvještaj o izvršenju proračuna BiH za prvi kvartal 2024.

Autor: Biznis.ba
Vijeće Ministara usvojilo izvještaj o izvršenju proračuna BiH za prvi kvartal 2024.
Foto: Fena

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za period od I. do III. 2024. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 327.138.627 KM ili 102 % u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u proračunu za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 279.446.223 ili 87 % u odnosu na 1/4 sredstava proračuna za 2023. godinu, bez namjenskih sredstava, odnosno 46 % u odnosu na korigirani proračun, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci u prvom kvartalu 2024. godine veći su za 37,5 miliona KM ili 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja brutoplaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH i većeg izvršenja tekućih grantova i transfera, prenosi Fena .

Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga izmirene su pravodobno u ukupnom iznosu od 359.742.566,88 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 284.129.966,39 KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 75.612.600,49 KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.