BiH

Više cijene na domaćem, niže na stranom tržištu

Autor: Biznis.ba
Više cijene na domaćem, niže na stranom tržištu

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu Republike Srpske u oktobru u prosjeku su više za 0,6 odsto u odnosu na septembar, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano po namjeni potrošnje, u oktobru u odnosu na septembar cijene energije u prosjeku su bile više za 1,3 odsto, dok su cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju bile više za 0,2 odsto.

Cijene intermedijarnih proizvoda u prosjeku su niže za 0,4 odsto, dok su cijene kapitalnih proizvoda kao i cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju u prosjeku ostale na istom nivou.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda iz Srpske na stranom tržištu u oktobru u odnosu na septembar u prosjeku su bile niže za 0,8 odsto, prenosi Srna.

Posmatrano po namjeni potrošnje, u oktobru u odnosu na septembar cijene energije u prosjeku su imale povećanje od 1,4 odsto, a cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju bile su više za 1,1 odsto.

Cijene intermedijarnih proizvoda u oktobru prosjeku su niže za 1,5 odsto u odnosu na septembar, dok su u tom uporednom periodu cijene kapitalnih proizvoda bile niže za jedan odsto.

U oktobru u odnosu na septembar cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju u prosjeku ostale na istom nivou.

Biznis.ba