ODLUKA

Vlada FBiH: 14,3 miliona KM za finansiranje projekta u prerađivačkoj industriji

Autor: Biznis.ba

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2024. godinu.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.300.000 KM. Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su planirana Proračunom FBiH za 2024. godinu, te saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 12.3.2024. godine, kao i sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti za realizaciju projekta korištenja obnovljivih izvora energije - za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za vlastite potrebe, te za ulaganje u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kako je navedeno u Programu, prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u privredi Bosne i Hercegovine. Ona zapošljava najveći broj radnika, doprinosi razvoju BDP-a i pomaže u promociji BiH inostranstvu. Također, prerađivačka industrija još uvijek čini najveći dio cjelokupne industrije BiH, prenosi Fena.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje i razvoj gospodarstva Federacije BiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva koji su usvojeni u strateškim dokumentima u FBiH. Također, cilj je poduprijeti i provođenje mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koji će u proizvodnim pogonima dovesti do povećanja energijske samostalnosti koja se ogleda kroz smanjenje potrošnje isporučene električne energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provođenja mjera, te smanjenja emisije gasova s efektom staklene bašte, kao i sigurnijeg snabdijevanja energijom.

Ovim programom se žele potaknuti privrednici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uvjet zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih, dodaje se u priopćenju.

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, te povećanje proizvodnih kapaciteta. Očekivani efekti su i uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa, te razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti. Također, uspostavljanje sistema kvalitete, unapređenje energijske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, kao i povećanje konkurentnosti, te porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a obuhvaćaju oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Sredstva se mogu dodjeljivati i za refinansiranje prihvatljivih troškova koji su nastali najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Ova sredstva, navedeno je između ostalog u Programu, se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva, stoji u priopćenju.