BiH

Vlada FBiH donijela odluke za unaprjeđenje zračnog prometa FBiH

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH donijela odluke za unaprjeđenje zračnog prometa FBiH
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava transfera javnim preduzećima za unapređenje začnog prometa Federacije BiH, utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Usvojen je program utroška sredstava kapitalnog transfera i JP Aerodrom Bihać odobreno 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izgradnju kompleksa aerodroma u Bihaću (aerodromske zgrade, poletno-sletne staze i infrastruktura).

Kroz tekući transfer je JP Aerodrom Tuzla određen iznos od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškove sirovina i materijala, sitnoga inventara i HTZ opreme, troškove energenata, osiguranja i korištenja sustava za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, te za naknade za odobravanje programa sigurnosti i naknade za provođenje stručnoga nadzora aerodromskih operatera, kao i za troškove tekućeg održavanja objekata i opreme, troškove stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškovi PTT komunikacija i komunalnih usluga, troškove plaća, doprinosa i naknada uposlenika i troškovi osiguranja medicinskoga servisa.

Istom aerodromu je, kroz kapitalni transfer, odobreno 2.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za izgradnju objekta - atrijum s poslovnim prostorijama parkingom i vanjskim uređenjem, nabavku namještaja i opreme za uređenje enterijera putničkoga terminala, uredskoga namještaja, stolica za javni prostor i šalteri, radove na pripremi, frezanju i asfaltiranju dijela oštećenih površina na PSS-i, nabavku FIDS sustava, putničke stepenice, mješoviti građevinski stroj utovarivač-rovokopač, izgradnju objekta i nadstrešnice za vozila i opremu, te ostalu aerodromsku opremu.

Usvojen je program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima - Unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenih u Proračunu FBiH za 2018. godinu u iznosu od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškovi uposlenih (plaće, topli obrok, prevoz), troškovi osiguranja imovine i osoba za 2018. godinu, troškovi energenata (gorivo, mazivo), redovita edukacija i školovanje osoblja u domaćim i inozemnim centrima, troškovi vanjskog revizora, sudjelovanje na sajmovima, troškovi redovitog liječničkog pregleda djelatnika i troškovi redovitog održavanja opreme (rezervni dijelovi).

Za JP Aerodrom Mostar je, kroz kapitalni transfer, izdvojen iznos od 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izradu projektne dokumentacije za potrebe širenja zgrade (idejni, glavni projekt i revizija), izradu Master plana Aerodroma Mostar, izradu servisne ceste, nabavu priključaka za traktor, aneks radova na širenju stajanke, sanaciju rasvjete uzletno-sletne staze, sanaciju piste, nabavu i ugradnju parking uređaja za samostalnu naplatu, nabavu vozila s nadogradnjom za ornitološku službu, proširenje postojeće terminalne zgrade (faza 2), projektiranje i nabavka radio relejnoga sustava i opreme, nabavka, ugradnja i implementacija sustava za upravljanje Zračnom lukom s digitalizacijom postojeće arhive i adaptacijom njene postojeće wireless mreže, te usluge nadzora, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA