BiH

Vlada FBiH donijela Odluku o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH donijela Odluku o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić

Vlada Federacije BiH donijela je u petak Odluku o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić, koja utvrđuje zone i propisuje uvjete i načine zaštite tog područja.

Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na ovom vodozaštitnom području je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona sanitarne zaštite izvorišta.

Sva poduzeća, društvene i političke zajednice, općinski organi uprave, građansko­pravne osobe i građani dužni su se pridržavatI odredaba ove odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite izvorišta Vrelo Krupić.

Zone zaštite izvorišta Krupić utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost izvorišta.

Zone sanitarne zaštite prostiru se na području općina Prozor - Rama i Gornji Vakuf - Uskoplje, tj. na području Hercegovačko-neretvanske i Srednjobosanske županije.

Razlozi za donošenje Odluke sadržani su u članu 66. Zakona o vodama, kojim je propisano da područje na kojem se nalazi vodocrpilište mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja na zdravstvenu ispravnost vode i izdašnost izvorišta, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću federalne vlade.

Biznis.ba / FENA