BiH

Vlada FBiH: Gospodarskim društvima krediti u iznosu od 800.000 maraka

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH: Gospodarskim društvima krediti u iznosu od 800.000 maraka

Vlada Federacije BiH dala je u petak u Mostaru prethodnu suglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 800.000 maraka.

Suglasnost je dana za dodjelu kredita gospodarskim društvima Promo d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000 maraka, i Makama d.o.o. Bugojno u iznosu od 300.000 maraka.

Sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu s odredbama ugovora o komisionim poslovima između banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.

Union banka s korisnicima sredstava ugovarat će sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana, priopćeno je Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA