BiH

Vlada FBiH - Manji ukupan vanjski i unutrašnji dug u drugom kvartalu ove godine

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH - Manji ukupan vanjski i unutrašnji dug u drugom kvartalu ove godine

Vlada FBiH upoznala se s II kvartalnim izvještajem o dugu i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga objavi na svojoj web stranici. Ovaj dokument bit će proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.299.092.169 KM ili 3.083.276.798 USD i manji je u odnosu na dug iz prethodnog kvartala za 2,13 posto ili 115.424.141 KM.

Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju II kvartala 2019. godine iznosi 4.627.561.126 KM ili

2.692.546.458 USD. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u prethodnom kvartalu za 99.676.352 KM ili za 2,11 posto. Dug, izraženo u USD, na kraju II kvartala u odnosu na podatak s kraja I kvartala, manji je za 22.950.442 USD ili 0,85 posto.

Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama kao što su Svjetska banka (WB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB), Međunarodni monetarni fond (MMF) i druge. Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 3.559.587.104,87 KM ili 76,92 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.067.974.021,13 KM ili 23,08 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora

Ukupan unutrašnji dug 30.6.2019. godine iznosio je 683.865.949 KM (390.730.340 USD) i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 2,27 posto ili 15.868.496 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH 30.6.2019. godine iznosi 5.311.427.075 KM ili 3.090.453.863 USD i manji je od duga u prethodnom kvartalu za 2,13 posto ili 115.544,848 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba