BiH

Vlada FBiH novim rješenjima namjerava ukinuti doprinose na teret poslodavca

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH novim rješenjima namjerava ukinuti doprinose na teret poslodavca

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, utvrdila prijedloge dva važna zakona kojima se provode ciljevi iz Reformske agende, a pripremljena su nakon javne rasprave na temelju zaključaka oba doma Parlamenta FBiH.

Riječ je o Prijedlogu zakona o doprinosima čiji je cilj da, uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun, bude povećan obuhvat obveznika doprinosa i zadrži neutralan utjecaj na prihode izvanproračunskih fondova i smanjena krutost sustava doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i druge europske zemlje.

Utvrđene odredbe će rezultirati pojednostavljenjem obračunavanja i plaćanja doprinosa, jačanjem nadzorne funkcije i financijske discipline, a usuglašene su sa odredbama Zakona o radu i Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju.
Novim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33,5 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok i regres.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji obuhvata oporezivanje dohotka fizičkih osoba, a njime je proširena porezna osnovica dohotka, zbog povezanog sistema plate i u oporezivanje uključene i do sada neoporezive naknade kako bi stope doprinosa mogle biti smanjene, bez ugrožavanja naplate doprinosa u vanbudžetske fondove, a posebno PIO.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o Fondu za okoliš i energijsku efikasnost FBiH po kojem je osnivač Fonda Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada FBiH.

Danas je utvrđen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima kojim su njegove odredbe usklađene s presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine kantoni“ u iznosu od 6.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima sedam kantona, Bosansko-podrinjskom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10.

Drugom Odlukom su raspodijeljena sredstava za 57 gradova i općina u iznosu od 12.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za njihov razvoj.

Data je saglasnost na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Danas je Vlada Federacije BiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu 300.491,22 KM ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, namijenjenih je za uplatu doprinosa za 15 radnika „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Federalna vlada utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019-2021. godina u kojim je navedeno da se u 2018. godini očekuje dodatno jačanje ekonomskog rasta u zemlji, te bi stopa realnog rasta bruto društvenog proizvoda mogla iznositi 3,2 posto, s ključnim osloncem u povećanju domaće tražnje, dok se u razdoblju od 2019. do 2021. godine očekuje nastavak rasta po prosječnoj stopi od 3,6 posto.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o epizootiološkoj situaciji u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj je navedeno da je za prvih pet mjeseci ove godine, zabilježen veći broj slučajeva obolijevanja životinja od bruceloze i to 542 slučaja kod ovaca i koza i deset kod goveda. Utvrđene su i određene mjere c ciljem poboljšanja epizootiološke situacije, među kojima je inicijativa Vijeću ministara BiH za pokretanje postupka dodjele koncesije za uklanjanje animalnog otpada u skladu s propisima BiH koji su usklađeni s direktivama EU iz ove oblasti.

Biznis.ba / Klix