BiH

Vlada FBiH "otkočila" 45 miliona KM za naftne rezerve

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH "otkočila" 45 miliona KM za naftne rezerve
Sredstva koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH predstavljaju prihode Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i namijenjena su kupovini naftnih derivata s ciljem formiranja njihovih rezervi, ugovaranju osiguranja rezervi, kontroli kvaliteta, osiguranju tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta, te troškove rada Operatora.

U skladu s Planom namjenskog utroška takse za period 2019. - 2022. godina, ukupan iznos od 45.500.000 KM bit će raspoređen na osnovu trogodišnjeg finansijskog plana Operatora za period od 2018. do 2020. godine i analiza prometa naftnih derivata za 2021. i 2022. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba