BiH

Vlada FBiH: Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Cesta FBiH

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH: Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Cesta FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo opunomoćila Gorana Buhača.

Na Skupštini, zakazanoj za 4. septembar ove godine, planirano je donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ovog javnog preduzeća, uključujući izvještaj o realizaciji prošlogodišnjeg plana poslovanja, finansijski izvještaj, zatim izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja, te izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju JP Ceste FBiH  d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

( FENA)