BiH

Vlada FBiH upoznata o kvartalnom izvješću o dugu

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH upoznata o kvartalnom izvješću o dugu
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala se sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2018. godine, koje će biti objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija, te proslijeđeno Parlamentu FBiH radi informiranja.

Tijekom trećeg kvartala 2018. godine po osnovi vanjskog duga ukupno je angažirano 44.482.398,60 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom kvartalu nije nije bilo novougovorenih kredita po osnovi vanjskog duga.

U istom razdoblju, na ime glavnice i kamate, isplaćeno je ukupno 111.071.787,27 KM. Od toga se 90.501.318,48 KM ili 81,48 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 20.570.468,79 KM ili 18,52 posto na troškove kamate.

Na dan 30. septembra ove godine vanjski dug je iznosio 4.817.925.677 KM ili 2.851.592.772 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, manji je od nego u u proteklom kvartalu za 33.039.976 KM ili za 0,68 posto. Dug izražen u dolarima na kraju ovog kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog kvartala, manji je za 39.893.557 dolara ili 1,38 posto.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 30. septembra ove godine iznosio 741.837.371 KM (439.072.378 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 81.396.222 KM ili 9,89 posto.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je na isti dan iznosio 5.559.763.048 KM ili 3.290.665.150 dolara i manji je nego u u prethodnom kvartalu za 114.436.198 KM (2,02 posto).

Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 5.531.330.900 KM ili 3.273.836.973 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 122.835.694 KM ili 2,17 posto, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba