BiH

Vlada FBiH usvojila izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju u energetskom sektoru

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH usvojila izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju u energetskom sektoru

Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2017. godini i zadužila ovo ministarstvo da prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

Izvještaj o radu i poslovanju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu nije uvršten u ovaj integralni izvještaj, jer ga nije razmatrala i usvojila Skupština ovog društva.

U JP Elektroprivreda HZHB proizvodnja u hidroelektranama u 2017. godini je iznosila 1.287,41 gigawat sati (GWh), što je 81,74 posto od planiranih 1.575 GWh. Godišnji plan proizvodnje premašila je samo CHE Čapljina sa 145,02 posto zahvaljujući radu elektrane u crpnom režimu. HE Jajce 2 je ispunila plan sa 97,76 posto, HE Mostar sa 72,33 posto, HE Jajce 1 sa 80,58 posto, HE Rama sa 75,46 posto, HE Mostarsko blato sa 42,50 posto i HE Peć-Mlini sa 27,48 posto. CHE Čapljina je radila u crpnom režimu rada i za svoj rad utrošila 266,11 GWh, što je ekvivalentno proizvodnji od 196,92 GWh.

Ova kompanija je ostvarila dobit u poslovanju u iznosu 237.441 maraka. Na dan 31.12.2017. godine je bilo uposleno 2.142 zaposlenika, što je u odnosu na stanje koncem 2016. godine povećanje od 94 zaposlenika.

Tijekom 2017. godine privredno društvo Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je ostvarilo prihod od 4.866.896 maraka, dok su rashodi iznosili 2.744.714 maraka.

Neto ostvarena dobit u 2017. godini iznosila je 1.954.607 maraka.

BH Gas d.o.o. Sarajevo je za 2017. godinu ostvario ukupan prihod od prodaje prirodnog gasa od 88.355.692 maraka, što je u odnosu na 2016. godinu više za 4,4 miliona maraka ili za 5,32 posto.

Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 90.865.165 maraka, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 4,3 posto, a ukupan rashod 76.839.689 maraka što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 0,1 posto.

Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2017. godini bila je 13.189.608 maraka.

Biznis.ba