BiH

Vlada FBiH usvojila odluku kojom se uvodi informacijski sistem u šumarstvu

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH usvojila odluku kojom se uvodi informacijski sistem u šumarstvu

Federalna vlada usvojila je u petak Odluku o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju informacijskog sustava u šumarstvu (ISŠ) Federacije BiH, kojim upravlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podaci koji se prikupljaju u ISŠ predstavljaju jedinstvenu informacijsku osnovu za šume i šumarstvo Federacije BiH i svrstani su u deset osnovnih oblasti: standardi, evidencije šuma, planiranje, proizvodnja, šumske štete, ostali resursi, financijski pregled, dodatni moduli i odnosi s javnošću.

Financiranje razvoja ISŠ-a osigurava se iz namjenskih sredstava za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj, te proračunskih i donatorskih sredstava.

ISŠ doprinosi uspostavljanju dobrih europskih praksi planiranja, privređivanja, upravljanja i kontrole, te smanjivanju obima nezakonitih aktivnosti u oblasti šumarstava i lovstva. Unaprjeđivanje upravljanja i uspješnosti rada u sektoru šumarstva je od ključne važnosti za ostvarivanje prihoda i povećanje bruto društvenog proizvoda, za zapošljavanje u ruralnim oblastima, kao i pomoć u pripremanju Bosne i Hercegovine za integraciju u Europsku uniju, navodi se u priopćenju za javnost Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Riječ je o sustavu koji osigurava neophodne informacije o stanju i promjenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja, kontrole i izvještavanja, kao i točnost, kvalitetu, zaštitu podataka i njihovu dostupnost pod jednakim uvjetima ovlaštenim korisnicima, primjenu jedinstvenih standarda i razmjenu podataka i dokumenata.

Suvremeni način komunikacije podrazumijeva racionalizaciju, integraciju i optimizaciju odlučivanja u sektoru šumarstva i lovstva, kao i razmjenu i sintetiziranje informacija, kako u okviru subjekata šumarstva, tako i sa svim ostalim domaćim i međunarodnim institucijama i interesnim grupama.

Za realizaciju danas donesene odluke je za 2018. godinu potrebno izdvojiti 200.000 KM, za 2019. godinu 100.000 KM i za 2020. godinu 150.000 KM.

Na posebnom namjenskom transakcijskom računu za uplatu naknada i prihoda za korištenje šuma nalazi se 1.514.081,44 KM, koja ne mogu biti korištena zbog nepostojanja zakonskog okvira za oblast šumarstva. Nakon usvajanja zakona o šumama ta posebna namjenska sredstva bila bi korištena, među ostalim, za razvoj, održavanje i kontinuirano funkcioniranje informacijskog sustava šumarstva.

Do sada je za početnu fazu realizacije Plana za uspostavu informacijskog sustava šumarstva ukupno utrošeno 61.407,18 KM, od čega je iz rezerve Proračuna Vlade FBiH za 2016. godinu utrošeno 33.051 KM s ciljem nabavke potrebne opreme i usluga. Iz sredstava GEF projekta "Održivo gospodarenje šumama i krajolikom - SFLMP", koji se provodi putem Svjetske banke, utrošeno je 28.356,18 KM za nabavku usluga za izradu modela centralne baze podataka i programiranje infrastrukturnih modula u oblasti Standardi informacijskog sustava šumarstva.

U 2018. godini planirana izrada modula koji se odnose na šumske kamionske puteve, šumskoprivredne osnove, evidenciju šuma i lovstvo. Planirani su i osiguranje tehničkog i sustavnog održavanja informacijskog sustava, obuka zaposlenika za unos podataka i korištenje programskih rješenja, te nabavka i održavanje neophodne informatičke opreme.

Za realizaciju ovih aktivnosti potrebno je izdvojiti 200.000 KM, od čega je planirano da dio bude osiguran donacijama, a dio iz proračunskih sredstava, u skladu s mogućnostima, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba / FENA