BiH

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi

Vlada Federacije BiH je u ponedjeljak u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila Prijedlog zakona kojim se uređuje oblast poduzetničke infrastruktura u Federaciji BiH, te da uputila u parlamentarnu proceduru.

Time se postojećim i potencijalnim korisnicima svih oblika poduzetničke infrastrukture omogućuje lakše pokretanje poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Predlagač je obrazložio i da se bez uređene i razvijene poduzetničke infrastrukture, mala i srednja poduzeća teško mogu razvijati, te kvalitetno organizirati i biti konkurentna, kao i povezivati u klastere i lakše nastupati na međunarodnom tržištu.

Pored toga, relevantnim institucijama na svim razinama vlasti bit će omogućeno sistemsko planiranje u razvoju poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, te razvojnih agencija.

Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture, poduzetnička infrastruktura, registar poduzetničke infrastrukture, te sustav podrške za unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture. Također se uređuje upravni nadzor i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u FBiH.

Zakonom je utvrđeno da uspostavljanje poduzetničke infrastrukture u Federaciji omogućava brži rast poduzetništva i povećanje investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi, te potiče privredni rast planiranjem i pravovremenom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Pored toga, omogućuje stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji s posebnim usmjerenjem prema poticanju razvoja i primjene modernih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem kreiranja usluga i proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kao subjekti poduzetničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, definirane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri (čime se stvaraju mogućnosti za formiranje i IT poslovnih zona). Sistem poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko-poduzetnički centri i slobodne zone.

Prijedlogom zakona utvrđeno je da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Strategije razvoja FBiH i politike Vlade FBiH, te u skladu s analizom stanja u oblasti poduzetničke infrastrukture, predlaže Program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH koji usvaja Vlada FBiH, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije.

Financijska sredstva za provedbu Programa poticaja su sredstva iz Prpračuna FBiH i godišnje iznose minimalno 0,3 posto prihoda proračuna FBiH, umanjenog za doprinose mirovinsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije.

Ove odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, te uslijed financijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Proračuna FBiH.

Program se može, ovisno o specifičnosti pojedinog projekta, sufinancirati i iz osiguranih sredstava kantonalnih budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, financijskih resursa međunarodnih financijskih institucija i organizacija i ostalih izvora.

U razlozima za donošenje ovog zakona, među ostalim, predlagač navodi da oblast poduzetničke infrastrukture nije pravno uređena, te da nema kvalitetne baze podataka, kao i da nisu propisani sistemi podrške i obveze dostavljanja povratnih informacija s terena o stupnju razvoja. Istaknuto je da zbog navedenog nije moguće kreirati odgovarajuće strateško-planske akte koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH.

Biznis.ba / FENA