BiH

Vlada KS usvojila odluku o zapošljavanju 65 pripravnika i 210 nezaposlenih osoba

Autor: Biznis.ba
Vlada KS usvojila odluku o zapošljavanju 65 pripravnika i 210 nezaposlenih osoba
Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 135. sjednici usvojila tri liste poslodavaca, te Listu nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života.

Kada su u pitanju pomenute liste poslodavaca, treba naglasiti da se na njima nalaze poslodavci koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, poslodavaci koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, te poslodavci koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka”. Realizacijom ovih programa osigurat će se upošljavanje 65 pripravnika i 210 nezaposlenih osoba.

Navedene liste predstavljaju okončanje procedure prema Programu mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti, što u konačnici predstavlja provođenje aktivne politike zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.
Javni poziv za pojedinačne podsticajne mjere JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” raspisala je 08. maja ove godine.

U prvoj pomenutoj podsticajnoj mjeri - Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, od 55 podnesenih prijava, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da 40 poslodavaca ispunjava uslove iz javnog poziva, koji će zaposliti 65 pripravnika i to: 32 sa VSS i VŠS i 33 sa SSS i KV stručnom spremom. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno i to: 12 mjeseci za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i KV stručnu spremu, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM za VSS i VŠS i 500 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku.

Navedena sredstva namijenjena su za isplatu minimalne neto plaće u pomenutim iznosima, po pripravniku. Uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa na navedenu minimalnu neto plaću i svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

U drugoj navedenoj podsticajnoj mjeri - Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, na Javni poziv prijavilo se 13 poslodavaca koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem 122 nezaposlene osobe. Uvidom u prispjele aplikacije konstatovano je da uslove Javnog poziva ispunjava 11 poslodavca kod kojih će biti zaposlena 117 nezaposlenih osoba, dok dva poslodavca ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva.

Služba će poslodavcima, korisnicima ovog programa, za novo zapošljavanje finansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 3.000 KM po osobi, uz obavezu poslodavca da osobe čije se obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije finansiraju, po okončanju iste, zaposli na period od najmanje šest mjeseci. Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od navedenog iznosa, oni padaju na teret poslodavca.

Kada je u pitanju treća podsticajna mjera - Program sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka”, Vlada je dala saglasnost da se poslodavcu - JU Bosanski kuturni centar omogući upošljavanje jedne nezaposlene osobe iz ove ciljne kategorije. Služba će po ovom programu poslodavcu, mjesečno, u periodu od 12 mjeseci, refundirati sredstva u visini od 1.300 KM za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

I na kraju, u podsticajnoj mjeri - Program sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života pravo učešća su imale mlade osobe koje su bile prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objavljivanja javnog poziva i koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću u Kantonu Sarajevo, a koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.350.000 KM i planirano je samozapošljavanje 150 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine. Međutim, od 102 pristigle aplikacije, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da 92 aplikacije ispunjavaju uslove iz javnog poziva. Služba će mladim nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene ovim programom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od po 1.800 KM, te mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa. Planira se da se za provedbu ove podsticajne mjere utroši 828.000 KM.

Biznis.ba / Klix.ba