BiH

VM BIH: Implementiranje direktiva i propisa EU iz oblasti energetske efikasnosti

Autor: Biznis.ba
VM BIH: Implementiranje direktiva i propisa EU iz oblasti energetske efikasnosti

Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini - II) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predloženi projekt će pružiti apsolutnu podršku za ispunjavanje obaveza i ciljeva iz strategije obaveza iz Sporazuma energetske zajednice. Vlasti su se po tom sporazumu obavezale da će preduzeti i implementirati relevantne direktive i propise EU iz oblasti energetske efikasnosti kao i dodatno potaći zapošljavanje i ekonomski rast. Također, kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti ostvarit će se 30 - 60 % ušteda po svakom objektu, što će imati direktan pozitivan utjecaj na budžete i troškove u vezi sa energijom.

Navedeni projekt predstavlja nastavak prvog Projekta energetske efikasnosti (BEEP) na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koji je potpisan 29. oktobra 2014., na iznos od 20.800.000.00 SDR (ekvivalent 32,0 miliona USD), od kojih je sa 3l. 3. 2018. godine povučeno 16.455.635.00 SDR ili oko 24,0 miliona USD.

Biznis.ba