BiH

Za sedam dana broj zaposlenih u Federaciji BiH povećan za 1.068

Autor: Biznis.ba
Za sedam dana broj zaposlenih u Federaciji BiH povećan za 1.068

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 21.06.2021.godine iznosio je 526.663.

Ovaj broj veći je za 1068 u odnosu na podatak od 14.06.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 525.595.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 21.06.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Stanje broja zaposlenih na dan 21.06.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

Biznis.ba