BiH

Za šest mjeseci RS se zadužila za 385 miliona KM!

Autor: Biznis.ba
Za šest mjeseci RS se zadužila za 385 miliona KM!

Republika Srpska je samo u prvoj polovini ove godine kod međunarodnih kreditora zadužena za više od 385 miliona maraka ili skoro pet puta više od Federacije BiH. Srpska je u istom periodu otplatila samo 76,3 miliona KM postojećeg ino-duga ili duplo manje od Federacije BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH sačinilo je revidirani Kvartalni izvještaj o spoljnom dugu BiH, koji prikazuje stanje i strukturu duga BiH na kraju avgusta 2018. godine, piše Capital ba.

Iz izvještaja je vidljivo da spoljni dug BiH na kraju avgusta iznosi ukupno 8,3 milijarde KM, od čega se 4,8 milijardi odnosi na FBiH, 3,3 milijarde na Republiku Srpsku, 74,8 miliona na institucije BiH, a 41,6 miliona na Brčko Distrikt.

Unutrašnja zaduženost bosanskohercegovačkog entiteta RS na kraju 2017. godine iznosila je dvije milijarde i 349 miliona KM dok je zaduženost entiteta FBiH bila milijardu i 148 miliona KM.

alt

U odnosu na kraj 2017. godine, spoljni dug BiH je porastao za 475 miliona .Najviše je rastao spoljni dug RS, koji je sa 2,9 milijardi KM na kraju prošle godine, dostigao 3,3 milijarde KM na kraju avgusta ove godine.

Za šest mjeseci RS je zadužena kod međunarodnih kreditora za oko 385 miliona KM, dok je FBiH zadužena za 84 miliona KM.

Istovremeno, RS je u ovoj godini vratila 76,3 miliona KM spoljnog duga, dok je FBiH otplatila 156,9 miliona KM.

alt

Od 8,3 milijarde KM spoljnog duga BiH, 1,1 milijarda odnosi se na stari dug, odnosno naa dug nastao prije aprila 1992. godine i koji je BiH naslijedila od bivše Jugoslavije.

Novi dug, nastao poslije 14. decembra 1995. godine, iznosi 7,2 milijarde KM.

Biznis.ba / SB