Entitet RS

Za zapošljavanje Roma izdvojeno 62.800 KM

Autor: Biznis.ba
Za zapošljavanje Roma izdvojeno 62.800 KM
Foto: Arhiv

Zavod za zapošljavanje entiteta RS raspisao je javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za "Program podrške zapošljavanju Roma u entitetu RS", čija je ukupna vrijednost 62.800 KM.

Program se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, grant za 2023. godinu, a obuhvata Rome sa evidencije nezaposlenih, navedeno je na stranici Zavoda za zapošljavanje.

Za zapošljavanje Roma kod poslodavca na period od 12 mjeseci po Programu će biti izdvojeno 6.000 KM, a na period od 24 mjeseca 12.000 KM.

Za zapošljavanje lica sa visokom stručnom spremom na period od 12 mjeseci planirano je da se izdvoji 8.000 KM, a na period od 24 mjeseca 16.000 KM.

Programom je predviđeno i finansiranje samozapošljavanja u iznosu od 5.000 KM na period od minimalno 12 mjeseci po jednom nezaposlenom licu.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 4. april.