BiH

Zadruga Tarevci iz Modriče osigurala izvoz 300 tona suhe šljive

Autor: Biznis.ba
Zadruga Tarevci iz Modriče osigurala izvoz 300 tona suhe šljive

U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan je sastanak sa delegacijom zadrugara iz Tarevaca - Modriča na kojem se govorilo o aktuelnom stanju u ovoj boračkoj zadruzi, dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dosljedno provodi programsko opredjeljenje da boračkim kategorijama trajno pomogne u zapošljavanju kroz boračke zadruge ili pojedinačno, a samim činom zapošljavanja, borcima, kao i članovima porodica, pomaže se u vraćanju njihovog dostojanstva. Projekt boračkog zadrugarstva je pokušaj da se promijeni percepcija ljudi, da se promijeni odnos prema borcima, te da im se na ovaj način pomogne da žive od vlastitog rada, kaže se u saopćenju Ministarstva.

- Održivi povratak i zapošljavanje branilaca povratnika i njihovih porodica na području općine Modriča predstavljaju primjer da tamo gdje su se u najvećem procentu vratili raseljeni Hrvati i Bošnjaci realizirani su i funkcioniraju projekti zapošljavanja - konstatovao je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Dodao je i da je ovaj projekt važan jer predstavlja vid pomoći u rehabilitaciji boraca koji imaju traume iz rata kroz rad i druženje u zadrugama ali i trajno rješenje zapošljavanja boračke populacije, što je jedan od osnovnih ciljeva.

Opštu poljoprivrednu zadrugu Tarevci su formirali povratnici u općine Modriča i Vukosavlje sa ciljem da se njenim razvojem stvori institucionalna podrška poljoprivrednim povratničkim domaćinstvima kako bi obnovili svoja poljoprivredna gazdinstva.

Direktor zadruge Nahdet Sulejman je kazao kako su do sada imali izuzetno uspješnu realizaciju svih planiranih projekata unutar zadruge te da će ove godine sa proizvodom suhe šljive izaći i na tursko tržište, zahvaljujući interesu jedne turske kompanije, što predstavlja potvrdu dobrog i predanog rada. Na tursko tržište bi, prema procjenama direktora, ove godine trebalo biti plasirano cca 300 tona suhe šljive, a plan je i da se broj dosadašnjih kooperanata i uposlenih proširi. Dosadašnji broj angažiranih kooperanata je oko 200, a u ovoj godini plan je dodatno zaposliti jednog inženjera prehrambene tehnologije i šest radnika, pripadnika boračke populacije sa ovog područja koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Istaknuta je posebna zahvalnost resornom federalnom ministru koji je prepoznao značaj boračkog zadrugarstva kroz niz projekata. Gosti iz Modriče posebno su zahvalni što je ministar Bukvarević omogućio borcima iz cijele Bosne i Hercegovine da apliciraju na javne pozive ovog ministarstva što ocjenjuju kao jedan od najboljih poteza resornog ministra.

Naročito značajna podrška Federalnog ministarstva Opštoj poljoprivrednoj zadruzi Tarevci je osiguranje finansijskih sredstava za nabavku mašine za kalibriranje šljive, tzv. kalibratora, koji će već do kraja januara tekuće godine biti spreman za ovu sezonu. Kalibrator će u značajnoj mjeri olakšati i ubrzati cjelokupan proces prerade šljive.

Na kraju sastanka zaključeno je da je ovo pozitivna priča o održivom povratku Bošnjaka koji su svojim radom i uz pomoć nadležnih institucija uspjeli da razviju skromno započetu zadrugu, te da iz godine u godinu bilježe značajnije uspjehe i zapošljavaju sve veći broj pripadnika boračke populacije, što će biti jedan od glavnih ciljeva i u narednom periodu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Biznis.ba / FENA