Tirana

Zajedničko regionalno tržište za bližu integraciju u EU

Autor: Biznis.ba
Zajedničko regionalno tržište za bližu integraciju u EU
Foto: CEFTA

Regionalni samit "Rast i konvergencija za Zapadni Balkan", održan jučer u Tirani, okupio je lidere ekonomija Zapadnog Balkana, kao i druge organizacije i ključne aktere u procesima pristupanja Evropskoj uniji (EU) s ciljem da budu učinjeni konkretni individualni i zajednički koraci ka ispunjavanju dva glavna stuba novog Plana rasta za Zapadni Balkan, saopćila je CEFTA.

- Novi Plan rasta za Zapadni Balkan pruža vezu između rada CEFTA-e u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta i pristupa jedinstvenom tržištu EU. Najopipljiviji primjer ove veze je proširenje Zelenih traka na granične prelaze sa susjednim tržištima EU i drugi carinski sporazumi o saradnji koji će učiniti ove prelaze efikasnijim - istakla je Danijela Gačević, vršiteljica dužnosti direktora CEFTA-e.

Sastanak u Tirani uslijedio je nakon sastanka "Zapadni Balkan susreće EU" u Skoplju, kao i Investicionog samita Zapadnog Balkana od EBRD-a u Londonu i predstavlja poruku da je region dostigao novi nivo zrelosti i stabilnosti.

- Implementacija aktuelnog Akcionog plana za zajedničko regionalno tržišta i razvoj novog su ključni za stvaranje novih trgovinskih mogućnosti, privlačenje investicija i poboljšanje saradnje u CEFTA-i i sa EU - izjavila je Gačević.

CEFTA radi na više od 20 inicijativa za koje se očekuje da će donijeti konkretne koristi za poslovne ubjekte i ljude u regionu. Lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije zajedno će izabrati koje od njih će biti proširene na naš odnos sa EU. Pored Zelenih traka, aktivnosti CEFTA-e će biti ključne u tzv. ACAA sporazumima, koji omogućavaju bezvizno putovanje za industrijske proizvode, olakšavanje elektronske trgovine, uklanjanje geoblokiranja itd.

Nedavno usvojeni Novi plan rasta Evropske komisije za Zapadni Balkan prepoznaje CEFTA-u kao centralni mehanizam upravljanja zajedničkim regionalnim tržištem. Od četiri stuba Plana rasta, CEFTA će se fokusirati na dva koja se odnose na poboljšanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana i sa EU.

Ovi strateški ciljevi pozicioniraju CEFTA-u tako da ima ključnu ulogu u povezivanju regiona s jedinstvenim tržištem EU, dajući prioritet slobodnom kretanju robe, usluga i radnika, pristupu jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) i Digitalnom jedinstvenom tržištu.