BiH

Zapošljavanja u institucijama FBiH nisu transparentna

Autor: Biznis.ba
Zapošljavanja u institucijama FBiH nisu transparentna
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je reviziju učinka o temi "Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH", a cilj je bio ispitati postupak zapošljavanja i uzroke nedovoljne transparentnosti prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima Federacije BiH.

Revizija je pokazala da javna preduzeća i nadležne institucije Federacije BiH nisu poduzele odgovarajuće aktivnosti kako bi zapošljavanje u javnim preduzećima učinile transparentnim.

Informacije o zapošljavanju u javnim preduzećima, u većini slučajeva, nisu bile javno objavljene i dostupne svim nezaposlenim i zainteresovanim osobama, tako da nisu svi imali jednake šanse za zapošljavanje, saopćeno je iz Kabineta generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH.

U periodu 2014.-2016. godine, u devet javnih preduzeća iz uzorka, ukupno je zaposleno 2.282 nova radnika, od toga je 73 posto, odnosno 1.674 radnika primljeno bez javnog konkursa/oglasa.

Kako se navodi u saopćenju, najčešće korišteni i internim aktima javnih preduzeća propisani načini zapošljavanja, bili su zapošljavanje kandidata na osnovu zaprimljenih individualnih prijava za posao, odnosno neposrednim izborom "poznatog kandidata".

Revizija je pokazala da su i jedan i drugi način zapošljavanja netransparentni i u značajnoj mjeri zatvoreni za javnost.

Postojeća regulativa je ostavila prostor menadžmentu javnih preduzeća da samostalno odlučuju kako će vršiti zapošljavanje i koliko će biti transparentni u obavljanju svojih dužnosti.

Neuređena zakonska regulativa ima za posljedicu da lica koja traže zaposlenje, građani, porezni obveznici i šira javnost, nemaju dovoljno informacija o zapošljavanju u javnim preduzećima FBiH, navodi se u saopćenju.

Iz Ureda za reviziju institucija u FBiH cijene da su resorna ministarstva, odnosno Vlada FBiH, imali obavezu i mogućnost da osiguraju praćenje rada i zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH, što nije iskorišteno u dovoljnoj mjeri.

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje, kao nadležne institucije za unapređenje zapošljavanja u FBiH, nisu poduzimali dovoljno aktivnosti, koje su mogle doprinijeti povećanju transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima.

Transparentnost, kao element dobrog upravljanja, može pomoći u borbi protiv korupcije, unaprjeđenju upravljanja i promovisanju odgovornosti, zaključuje se u saopćenju.

Biznis.ba / FENA