BiH

Zasjedanje CIGRE: Budućnost distribucije i potrošnje električne energije u BiH

Autor: Biznis.ba
Zasjedanje CIGRE: Budućnost distribucije i potrošnje električne energije u BiH
U okviru zasjedanja Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE u Parizu autori stručnih referata prezentirali su sveobuhvatno aktuelno stanje i budućnost proizvodnje, prijenosa, distribucije i potrošnje električne energije.

Na komitetu koji se bavi visokonaponskom opremom prezentiran je i referat grupe autora iz Bosne i Hercegovine o primjeni savremenih tehnoloških rješenja u povećanju pouzdanosti rada termoelektrane Kakanj, a autori su A. Lujnović, S. Čaršimanović, M. Veledar, Z. Bajramović i A. Mujezinović.

Bosanskohercegovačku delegaciju na ovom zasjedanju predvodi predsjednik nacionalnog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić koji je istaknuo da su okupljeni pokazali veliko interesiranje za ovaj referat.

Na skupu u Parizu prezentira se rekordan broj referata, 550 , a u utorak je fokus bio na CIGRA-inoj studiji izvodljivosti o globalnim električnim mrežama čiji je razvoj u posljednje vrijeme ubrzan.

U okviru ove konferencije koja je otvorena 25. augusta bilo je govora o interakciji između korisnika (potrošača) i proizvođača gdje je uvodničar bio predsjedavajući Tehničkog komiteta Mark Waldron iz Velike Britanije.

Kako je istaknuto energetski sistemi širom svijeta su u prelaznoj fazi, a promjenljivi obnovljivi izvori postaju glavni izvori ove energije u mnogim energetskim sistemima.

Veliki dio tih proizvodnih postrojenja povezan je na distributivne mreže što stvara nove izazove za energetsku industriju i to je i razlog što se CIGRE usredotočuju na cijeli lanac vrijednosti u elektroenergetskom sistemu.

Za očekivati je jaču saradnji između  distributivnih i prijenosnih operatera kako bi bila osigurana stabilna i pouzdana opskrba električnom energijom koja zadovoljava potrebe potrošača.

Do kraja zasjedanja, 31. augusta, planirane su sesije o budućim vremenima i novim rješenjima poput one o vjetroelektranama u Sjevernom moru te finansiranju održivog sektora električne energije.

Četrdeset i sedmo zasjedanje CIGRE počelo je 25. augusta uz učešće 3.200 delegata i 6.600 posjetilaca i najveći je stručni skup u svijetu u 2018. godini.

Biznis.ba / FENA