BiH

Zaštita prava radnika iz BiH u Sloveniji

Autor: Biznis.ba
Zaštita prava radnika iz BiH u Sloveniji
Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, predvođena direktorom Muamerom Bandićem, sastala se u Republici Sloveniji sa predstavnicima Društva za zagovaranje ranjivih grupa – savjetovalište za rad, a radi razmjene informacija o povredama radnih prava radnika iz BiH na privremenom radu u Sloveniji i omogućavanja što većeg obima prava naših radnika na privremenom radu u Sloveniji.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH je informirao predstavnike Društva za zagovaranje ranjivih grupa o odredbama Sporazuma o zapošljavanju  državljana BiH u Republici Sloveniji, zatim o načinu posredovanja u zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniju, te o pojedinim slučajevima kršenja prava radnika od  poslodavaca u Sloveniji. Na sastanku je bilo prisutno i nekoliko radnika iz BiH, te su oni učesnike sastanka direktno informirali o uslovima rada u Sloveniji.

S druge strane, predstavnici Društva za zagovaranje ranjivih grupa upoznali su direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH o najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, te o tome da su se i oni uključili u zaštitu prava naših radnika. Jedan od zaključaka sastanka jeste da radnici koji dolaze u Sloveniju nisu dovoljno informirani o pravima koja im pripadaju i da poslodavci to zloupotrebljavaju, te će se u narednom periodu raditi više na informiranju radnika.

Direktor Bandić je iskoristio priliku da e zahvali domaćinu sastanka na informacijama, te je rekao da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, u dogovoru sa Zavodom Republike Slovenije za zapošljavanje, već poduzela konkretne korake kako bi se onemogućilo pojedinim poslodavcima u Sloveniji da krše prava radnika.

- Mi smo obećali da ćemo zajednički uraditi jednu informaciju koja će sadržavati slučajeve kršenja prava radnika, te je ta informacija već upućena prema slovenskom Zavodu, a nadležne institucije Republike Slovenije će poduzeti daljnje korake u skladu sa svojim propisima i nadležnostima - naveo je Bandić.

Na sastanku je dogovorena i buduća saradnja sa Društvom za zagovaranje ranjivih grupa – savjetovalište za rad, a koja će se ogledati u razmijeni konkretnih informacija o poslodavcima koji krše radnička prava, te o načinu zaštite radnika.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH će o svim povredama na radu koje su ustanovljene, kao i o svim poduzetim aktivnostima, obavijestiti Komisiju za praćenje provođenja Sporazuma o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Biznis.ba / FENA