BiH

Žene će postati ekonomski ravnopravne tek za dva i po vijeka?!

Autor: Biznis.ba
Žene će postati ekonomski ravnopravne tek za dva i po vijeka?!
Žene će postati potpuno ekonomski ravnopravne sa muškarcima tek za dva i po vijeka, a, ukupno gledano, jaz između spolova najmanji je na Islandu, navodi se u izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma.

Spolne razlike su velike i na političkom planu, žene će u toj oblasti morati da čekaju još najmanje 95 godina da bi bile ravnopravne sa muškarcima.

Spolni jaz najviše je smanjen u obrazovanju - u toj oblasti žene bi mogle da budu potpuno ravnopravne za 12 godina.

Od ukupno 153 zemlje obuhvaćene istraživanjem potpuna ravnopravnost žena i muškaraca u obrazovanju ostvarena je u njih 40.

Istovremeno, učešće žena na tržištu rada stagnira, a finansijska nejednakost veća je nego prije.

Razlog za to je pogoršanje stanja u slabijim ekonomijama i onim u razvoju.

Učešće žena u ekonomiji i njihova situacija na tom području najveći su izvor zabrinutosti.

Ženama će trebati 257 godina da se izjednače sa muškarcima u toj oblasti.

Problem je u tome što roboti i mašine preuzimaju veliki dio poslova koje su do sada radile žene.

Najveći izazov u budućnosti bit će nedostatak zastupljenosti žena na novim poslovima, navodi Svjetski ekonomski forum.

Island je jedanaestu godinu zaredom zauzeo prvo mjesto među 153 zemlje po indeksu ravnopravnosti žena i muškaraca.

Na drugom mjestu je Norveška, a na trećem Finska, koja je u ovogodišnjem izvještaju zamijenila poziciju sa Švedskom.

Na petom mjestu je Nikaragva, na šestom Novi Zeland, a na sedmom Irska.

Među 10 zemalja s najmanjom razlikom između žena i muškaraca našle su se i Španija, Ruanda i Njemačka.

Najveće poboljšanje u odnosu na prošlu godinu zabilježile su Albanija, Etiopija, Mali, Meksiko i Španija.

Biznis.ba / SRNA