regija

Cijenu električne energije u Crnoj Gori će diktirati tržište

Autor: Biznis.ba
Cijenu električne energije u Crnoj Gori će diktirati tržište
Foto: Ilustracija

Crnogorska berza električne energije (Belan) osnovana je 2017. godine i do sada je bila mjesto veleprodajne trgovine električnom energijom čije su cijene u maloj mjeri i neizravno utjecale na cijene električne energije koju su plaćali potrošači, građani i ekonomija, ali do ulaska u Evropsku uniju i povezivanjem s evropskim tržištem trebala bi biti referentna berza čije bi cijene vrijedile i za krajnje potrošače, rekao je Dejan Drašković, izvršni direktor.

Na crnogorskoj berzi sada je registrirano 27 sudionika - prodavatelja ili kupaca, među kojima su većina energetskih kompanija, velikih trgovaca - opskrbljivača ili velikih potrošača električne energije. Prijavljeni su sudionici iz Crne Gore, regije i EU, što govori da interes za crnogorsko tržište postoji i da je njegov potencijal prepoznat. Prošle godine izvoz električne energije činio je trećinu ukupnog crnogorskog izvoza.

Cijena električne energije u Crnoj Gori jedna je od najnižih u Evropi i nije se značajnije mijenjala desetljeće. Za domaćinstva i veći dio ekonomije cijenu regulira i utvrđuje Energetska regulatorna agencija na temelju zakonskih normi o odobravanju troškova energetskim firmama čije su stavke na računu.

Cijene s Berze imaju samo neizravan utjecaj kroz prihvaćanje troškova Crnogorskog elektroprijenosnog sistema (CGES) i Crnogorskog distribucijskog sistema (CEDIS), pri čemu se cijene s Berze koriste za stavku na računu koja pokriva troškove tehničkih gubitaka. To je dovelo do simboličnog povećanja stavke za CEDIS na računima za struju početkom ove godine, piše SEEbiz.

No, to bi se moglo promijeniti u narednom periodu.

“Cijena koju plaćaju građani je regulirana cijena, te je u tom pogledu utjecaj naše berze na konačnu cijenu energije prema krajnjem potrošaču još uvijek minimalan, s obzirom da još nismo referentna berza za određivanje cijena. Ako se uzme u obzir da je riječ o veleprodajnom tržištu, cijena koja se trenutno formira na njemu je cjenovni signal koji je u ovoj fazi pogodniji za investitore u buduće projekte u Crnoj Gori, ali očekujemo da će povezivanjem našeg tržišta sa evropskom tržištu, cijena postignuta u crnogorskoj cjenovnoj zoni, to će biti referentna cijena u kalkulaciji za krajnjeg potrošača”, rekao je Drašković.