Porast od 3,85 odsto

Crna Gora: Novozaposlenih u javnoj upravi 2.197, najviše novih prosvjetara i zdravstenih radnika

Autor: Biznis.ba
Crna Gora: Novozaposlenih u javnoj upravi 2.197, najviše novih prosvjetara i zdravstenih radnika
Škola / Ilustracija

U javnoj upravi Crne Gore, tokom novembra 2023. godine bilo je 46.670 zaposlenih; ili 2.197 (3,85 odsto) više nego dvije godine ranije, novembra 2021., kada ih je bilo 44.936.

Prema podacima o broju zaposlenih u javnoj upravi na sajtu Vlade Crne Gore, na lokalnom nivou u novembru prošle godine je bilo zaposleno njih 7.118, ili 463 – tj. za 6,95 odsto više nego dvije godine prije toga, kada je na lokalnom nivou radilo 6.655 ljudi, prenosi Bankar.me.

Pod centralnim nivoom podrazumijevaju se direktni i indirektni budžetski korisnici, i to državni organi, organi državne uprave, javne ustanove, fondovi, zavodi i druge potrošačke jedinice koje se u potpunosti ili pretežno finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Pod lokalnim nivoom podrazumijevaju se organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe, kao i lokalne javne ustanove.

Na sajtu Vlade je dat prikaz zaposlenih pojedinačno po sektorima na centralnom nivou, gdje je prikazano povećanje broja zaposlenih po resorima (u prosvjeti i nauci sa 16.582 na 17.838, a u zdravstvu sa 9.574 na 10.201), tako da su samo u ova dva resora “doprinijeli” sa 1.883 novozaposlenih, ili sa 85,7 odsto u ukupnom rastu broja zaposlenih za dvije godine; dok je, prema istim podacima, zabilježen pad zbirnog broja zaposlenih u organima u sastavu ministarstava (sa 12.188 na 11.715 ukupno).

Pojedinačno po ministarstvima, gdje je krajem prošle godine radilo 3.311 ljudi, Generalni sekretarijat Vlade sa kabinetom premijera imao je u novembru 194 zaposlena, a u Sekretarijatu za zakonodavstvo bilo ih je 21. U novembru 2023. Ministarstvo evropskih poslova imalo je 63 zaposlenih, Ministarstvo kulture i medija 45, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava 42, Ministarstvo rada i socijalnog staranja 123, Ministarstvo sporta 35, Ministarstvo energetike 28, Ministarstvo turizma 100, Ministarstvo ekonomskog razvoja 141, Ministarstvo saobraćaja 119, Ministarstvo poljoprivrede 210, Ministarstvo zdravlja 79, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine 152, Ministarstvo javne uprave 105, Ministarstvo vanjskih poslova 278, Ministarstvo prosvjete i nauke 126, MUP 904, Ministarstvo odbrane 196, Ministarstvo finansija 259, a Ministarstvo pravde 91.

Kada je riječ o opštinama, i povećanju broja zaposlenih, rast je evidentan u Podgorici – sa 1.049 na 1.125, tj za 7,2 odsto, kao i u Nikšiću sa 675 na 765, tj. procentualno čak za 13,33 odsto. Procentualno je najznačajno povećanje imala Budva, tj 15,3 odsto, jer je od novemba 2021. do novembra 2023. broj zaposlenih u toj općini povećan sa 592 na 683, tj za 15,3 odsto.

Novo zapošljavanje po opštinama u ukupnom iznosu realizovalo se više u centralnim organima lokalne samouprave nego u lokalnim ustanovama i organizacijama, jer je na centralnom nivou po općinama zapošljeno dodatnih 1,9 odsto ljudi (povećan je broj sa 5.033 na 5.502), dok je po lokalnim ustanovama i preduzećima čak zabilježen neznatan pad, sa 1.622 na 1.616 zaposlenih.