rast turističkog prometa

Crna Gora: Pola miliona za podsticanje uvođenja novih avio-linija

Autor: Biznis.ba
Crna Gora: Pola miliona za podsticanje uvođenja novih avio-linija
Foto: Arhiv

Vlada je na telefonskoj sjednici dala saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) da 510 hiljada EUR sa podračuna namijeni za podsticajne mjere koje imaju za cilj rast turističkog prometa sa emitivnih tržišta organizovanim avio-prevozom.

U Vladi očekuju da se tih pola miliona EUR upotrijebi za uvođenje novih avio-linija kojima se Crna Gora povezuje sa destinacijama sa emitivnog tržišta i/ili povećanjem broja rotacija na postojećim avio-linijama i/ili produžavanjem perioda letjenja, kroz realizaciju zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima tokom ove i narednih godina, do ukupnog utroška sredstava, piše Pobjeda.

NTO od 2013. godine ima otvoren podračun za podršku avio-dostupnosti Crne Gore na koji su, shodno zaključcima Vlade i zaključenim ugovorima, u ranijem periodu uplaćivana sredstva ministarstva nadležnog za turizam, Aerodroma Crne Gore i drugih partnera, u cilju obezbjeđivanja sredstava za izmirenje obaveza po ugovorima sa avio-kompanijama.

- Zaključno sa 2021. godinom istekli su svi zaključeni ugovori sa avio-kompanijama. NTO je izmirila sve ugovorene obaveze prema avio-kompanijama i nema dugova po ovom osnovu – kaže se u Vladinom dokumentu.

Na ovom podračunu je, nakon svih realizovanih ugovora, preostao iznos od 510,29 hiljada EUR.

- Imajući u vidu okolnost da se NTO ne opredjeljuju sredstva u skladu sa zakonima, te da je njen budžet nedovoljan za realizaciju aktivnosti iz djelokruga njenih nadležnosti, ukazujemo na potrebu da se razmotri mogućnost da se sredstva koja su preostala na podračunu za podršku avio-dostupnosti Crne Gore iskoriste za finansiranje aktivnosti u okviru programa podsticajnih mjera koje imaju za cilj rast turističkog prometa sa emitivnih tržišta organizovanim avio-prevozom - kazali su iz Vlade.

Realizacija podsticajne mjere podrazumijevala bi da turoperator uvodi nove avio-linije kojima Crnu Goru povezuje sa destinacijama sa emitivnog tržišta i/ ili povećava broj rotacija na postojećim avio-linijama i/ili produžava period letjenja što je doprinos unapređenju avio-dostupnosti destinacije.