Regija

Srbija kupila akcije Komercijalne banke za 43,7 miliona eura

Autor: Biznis.ba
Srbija kupila akcije Komercijalne banke za 43,7 miliona eura

epublika Srbija je kupila danas za 5,1 milijardu dinara, odnosno za 43,7 miliona evra, 6,8 odsto akcija Komercijalne banke od njena dva akcionara DEG i SVED fonda, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Kako preciziraju, država je od fondova iz Njemačke i Švedske kupila na Beogradskoj berzi ukupno 1.159.000 akcija po cijeni od 4.447 dinara po akciji.

Dva fonda su zajedno posjedovala 6,8 odsto akcija Komercijalne banke, pri čemu je njemački DEG fond držao 4,5 odsto.

U javnom pozivu za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za prodaju Komercijalne banke, država je navela da će kupiti akcije četiri velika akcionara, među kojima su, osim DEG i Sved fonda, i EBRD sa udjelom od 24,4 odsto i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) sa 10,1 odsto akcija.

Republika Srbija je najveći akcionar sa vlasničkim udelom 42 odsto u kapitalu Komercijalne banke.

Shodno ugovoru iz 2006. godine, stranim suvlasnicima Komercijalne banke je priznato pravo na aktiviranje takozvane put-opcije, koja podrazumijeva obavezu države da, u slučaju da odustane od prodaje svog udjela u toj banci, stranim partnerima isplati njihove udjele vrijedne 252 miliona evra.

Ministar finansija Siniša Mali je, nakon što je proces prikupljanja pisama o zainteresovanosti završen, rekao da je za kupovinu Komercijalne banke zainteresovano sedam investitora.

Dodao je da će ti investitori sada krenuti sa đu-dilidžensom, odnosno dubinskim snimanjem poslovnih pokazatelja Komercijalne banke, nakon čega će dati ponude.

"Očekujem uspešan završetak tog procesa do kraja godine, kao što smo i planirali", rekao je Mali.

(NN)