Regija

U Hrvatskoj najveće plate u regionu

Autor: Biznis.ba
U Hrvatskoj najveće plate u regionu

Zemlje regiona, kada su u pitanju plate radnika, daleko su od razvijenih zemalja Evropske unije.

"Radio Slobodna Evropa" uradio jer grafiku koja prikazuje kolike su prosječne plate u zemljama našeg regiona. Međutim, na grafičkom prikazu nema Slovenije.

Na listi prednjači Hrvatska sa prosječnom platom od 842 evra. Slijedi Crna Gora sa 511 eura, a na treće mjesto "zasjela" je Bosna i Hercegovina sa prosječnom platom od 454 eura.

Prosječna plata na Kosovu je 442 eura, što je za 22 eura više nego u Srbiji.

Na posljednjem mjestu poređenih zemalja nalazi se Makedonija, gdje prosječna plata 395 eura, što je za više od dva puta manje nego u Hrvatskoj.

Međutim, ako bi od zemalja bivše Jugoslavije uzeli u obzir i Sloveniju vidljivo bi bilo da i Hrvatska dosta za njom zaostaje. Naime, u avgustu prošle godine, prosječna neto plata u ovoj zemlji iznosila je 1.082 evra. Inače, Slovenci su u novembru prošle godine donijeli odluku da u naredne tri godine povećaju minimalac sa 638 eura na 736 eura.

(Biznis.ba)