Svijet

Huawei: Investicija u digitalnu transformaciju rezultirala velikim porastom efikasnosti operacija

Autor: Biznis.ba
Huawei: Investicija u digitalnu transformaciju rezultirala velikim porastom efikasnosti operacija

Evropski logistički centar kompanije Huawei Technologies u Mađarskoj uspješno je uspostavio privatnu 5G mrežu i završio novi stepen digitalizacije, što omogućava mnogim „Industry 4.0” tehnoloških rješenjim baziranim na 5G tehnologiji da podrže i unaprijede operacije centra.

Automatizirana transportna vozila i primjena AI (umjetna inteligencija) tehnologije doprinose poboljšanju procesa logistike, proizvodnje i kontrole kvaliteta. Kroz investicije u digitalnu tranformaciju, efikasnost logistike i proizvodnje se značajno povećala, kao i stepen sigurnosti podataka i rada.

Huawei Technologies European Supply Center (ESC) je najveći takav centar kompanije van područja Kine, te snabdjeva više od 40 zemalja sa Huawei proizvodima. Centar direktno i posredno zapošljava više od dvije hiljade ljudi, te ima više lokacija unutar Mađarske, a privatna 5G mreža i digitalizacija centra je primjenjena na Paty postrojenju, koje se nalazi u blizini Budimpešte, saopćeno je iz ove kompanije.

Kroz tehnološki razvoj, a posebno uspostavljanje privatne 5G mreže, efikasnost logistike i proizvodnje unutar centra je doživjela veliki rast, kao i veću stopu sigurnosti poslovanja i podataka.

- Huawei kao globalni IKT (info-komunikacijski) lider je fokusiran na budući razvoj cijele industrije, te iz tog razloga naše kolege iz odjela Razvoja i Istraživanja svakodnevno rade na razvoju i unapređenju tehnologija. Mi vjerujemo da 5G tehnologija može promijeniti i unaprijediti poslovne operacije kroz različite industrije, a ESC je prikaz uspjeha 5G i „Industry 4.0” tehnologija. Danas svjedočimo logističkim i proizvodnjim procesima budućnosti - izjavio je Zećir Kasumić, direktor odjela za korporativnu komunikaciju Huawei Technologies BIH.

Također je naglasio da nakon uspješne primjene novih tehnologija u centru koji na mjesečnoj bazi ima 60 hiljada pošiljki, efikasnost određenih procesa sa povećala za 30-40 posto, te da sada nakon što je prva faza digitalne transformacije završena, u budućnosti se očekuje još veći rast efikasnosti centra.

Huawei Europski centar za nabavku i proizvodnju posjeduje mrežu jezgra i lokalni kompjuterski sistem sličan "cloudu". Prijenos podataka je veoma brz zahvaljujući kombinaciji 5G i lokalnog "clouda", a vrijeme prenosa podataka je praktično nula. U samom centru rade potpuno automatizirana četiri viljuškara koja su povezana sa serverom preko 5G mreže. U isto vrijeme, zahvaljujući kamerama instaliranim na vozilima prenose se podaci preko mreže na centralni kompjuter, koji dalje izračunava i pruža instrukcije mašinama za sljedeće korake u procesu. Koristeći automatizirana vozila, proces je potpuno automatizovan od dolaska u skladište, prikupljanja i transporta dijelova, sve do trenutka sastavljanja dijelova.

Također, povezane sa mrežom 5G su mobilne radne stanice koje obezbjeđuju kontinuitet proizvodnje. To znači da radnici ne moraju ručno da premještaju teške kabinete unutar centra, već mobilna radna radionica odlazi do kabineta te obavi zadatak na licu mjesta. Pored toga, radne stanice su opremljene procesorom za vještačku inteligenciju, koji pomaže u osiguranju kvaliteta proizvoda. Umjesto tradicionalne ljudske provjere kvaliteta, kamera visoke rezolucije fotografiše završene proizvode, a procesor dalje filtrira neispravne proizvode ili pakiranje, te poredi završene proizvode sa originalnim prototipom. Na taj način, centar garantuje veoma nizak stepen grešaka.

Tehnologija izmjenjene stvarnosti (AR ) se između ostalog koristi za održavanje centra, obuku osoblja, operacije visoke osjetljivosti, kao i za daljinsku tehničku pomoć. U praksi, kamera na AR naočalama šalje podatke inžinjeru na udaljenoj lokaciji, čiji savjet i podršku može da realizuje radnik na licu mjesta. Također, konačni proizvodi mogu da se daljinski testiraju, kao i sama ispravnost rada mašina.

Privatna 5G mreža i „Industry 4.0” rješenja imaju mnoge prednosti, te uvođenjem novih tehnologija došlo je do značajnog ubrzanja procesa skladištenja i proizvodnje, te čak 50 posto smanjenje grešaka u određenim procesima. U isto vrijeme, dogodio se porast u sigurnosti poslovanja i jasno poboljšanje radnog okruženja, kao i garancija izuzetno visokog nivoa sigurnosti podataka u cijelom centru.

Huawei Tehnologies, kompanija osnovana 1987. godine, trenutno ima 197.000 zaposlenika, te posluje u više od 170 zemalja i regiona, služeći više od tri milijarde ljudi širom svijeta.

Huawei je 2021. godine imao prihod od cca 99,9 milijardi američkih dolara.

(Fena)